Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Zamawiający planuje, iż w wyniku wdrożenia Systemu Docelowego dojdzie do zwiększenia efektywności wykrywania naruszeń praw konsumentów we wzorcach umownych analizowanych przez Urząd dzięki zwiększeniu możliwości automatycznej analizy dużej ilości wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim. W rezultacie pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie z obrotu niedozwolonych klauzul, a także szerszy, celowany monitoring wzorców umownych zamieszczonych w Internecie. Z (...)
Data złożenia wniosku 19.10.2021 16:00
Maksymalny budżet wdrożenia 1 450 000,00 PLN
Lasy stanowią miejsce rekreacji i odpoczynku dla milionów osób. Z tego powodu ważne jest zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie osób, które korzystają z natury. Promowane będzie utrwalenie dobrych schematów postępowania w lesie oraz zwiększenie świadomości zagrożeń wywołanych działalnością człowieka. Rozwiązanie powinno w aktywny sposób przeciwdziałać negatywnym zachowaniom ludzi i informować o bezpiecznym sposobie czasu na obszarach leśnych.
Data złożenia wniosku 27.08.2021 12:59
Maksymalny budżet wdrożenia 15 000,00 PLN
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji o miejscach turystycznych oraz miejscach kulturowo ważnych w regionie poprzez stworzenie aplikacji mobilnej. Kolejnym krokiem jest agregowanie i budowanie społeczności rozwijającej materiał dostępny w aplikacji. Projekt umożliwi docieranie do informacji o regionie zgromadzonych w jednym miejscu i tym samym ułatwi planowanie wyjazdów czy wycieczek w teren. Poprzez funkcje społeczne aplikacji odbiorcy narzędzia będą mieli także wpływ na kszta (...)
Data złożenia wniosku 23.08.2021 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 300 000,00 PLN
Wdrożenie systemu zwiększy szansę na odnalezienie zgubionego zwierzęcia oraz umożliwi bardziej efektywne jego szukanie, a tym samym skróci czas przebywania zwierzęcia w schronisku. Działanie programu ma polegać na zweryfikowaniu obecności szukanego zwierzęcia w bazie zdjęć zwierząt przebywających w schroniskach poprzez zawężenie wyników wyszukiwania.
Data złożenia wniosku 22.04.2021 23:59
Projekt ma znaczenie strategiczne, zarówno z punktu widzenia transformacji systemów monitorowania produkcji żywości, jak i sprawowania nadzoru nad procesem utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego. Wdrożenie projektowanego systemu zagwarantuje, że polska żywność zyska większą identyfikowalność. Jednocześnie monitorowany przebieg jej produkcji ograniczy koszty związane z zarządzaniem incydentami, w przypadku konieczności wycofania z rynku zakwestionowanych towarów, co także ogranicz (...)
Data złożenia wniosku 09.04.2021 23:59
Pracownik przed wypożyczeniem skanuje dokumenty, tworząc repozytorium bazowe. Po zwrocie, dokumenty są skanowane ponownie – mogą być w innej kolejności. System sprawdzający identyczność dwu zbiorów skanów dokumentów i generujący różnicę symetryczną tych zbiorów, z uwzględnieniem, że kolejność dokumentów w tych zbiorach może być różna.
Data złożenia wniosku 09.04.2021 23:59
Oczekuje się, że dokument w systemie zostanie oznaczony jako zawierający dane wrażliwe wraz z informacją, jakiego rodzaju dane wrażliwe zawiera dokument.
Data złożenia wniosku 10.03.2021 23:59
Założeniem wyzwania jest że dojdzie do zwiększenia efektywności wykrywania naruszeń praw konsumentów w postanowieniach umów i regulaminów dzięki zwiększeniu możliwości analizy dużej ilości wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim. W rezultacie pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie z obrotu niedozwolonych klauzul, a także szeroki bieżący monitoring umów oferowanych konsumentom. Dzięki zastosowaniu rozwiązania planujemy w pierwszym kroku wzmocnić p (...)
Data złożenia wniosku 15.02.2021 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 1 450 000,00 PLN
Głównym celem projektu jest stworzenie platformy oferującej narzędzia w formie mapyprezentującej potencjał inwestycyjny Metropolii GZM, uwzględniający wszelkieudogodnienia.Prezentacja 41 miast i gmin w jednej formie pozwoli na czerpanie korzyści wszystkichinteresariuszy, bez względu na ostateczne miejsce wyboru terenu przez inwestora.Kluczowym aspektem jest łatwość w dotarciu zarówno do informacji o danym terenie,jak i do procesu pozyskania terenu oraz kontaktów do konkretnych (...)
Data złożenia wniosku 27.11.2020 23:59
Platforma polskiego banku zdjęć
Fundacja State of Poland
Aplikacja mobilna do sprzedawania i kupowania zdjęć przeznaczonych głównie do mediów społecznościowych. Wersja desktopowa dla osób, które kupują dużo zdjęć i wideo.ZAŁOŻENIA: prosty, minimalistyczny system kupowania i sprzedawania materiałów zdjęciowych i wideo dla każdego.
Data złożenia wniosku 24.11.2020 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 800 000,00 PLN
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.