Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Chcemy utworzyć Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI). Będzie to strona internetowa, na której znajdzie się na niej lista (linki do) wszystkich formularzy możliwych do złożenia do naszego urzędu w formie elektronicznej (docelowo będzie to większość wniosków obsługiwanych przez Starostwo). Linki będą prowadziły do zewnętrznych serwisów, które funkcjonują w Starostwie i umożliwiają kontakt z urzędnikiem lub do utworzonego przez Wykonawcę formularza internetowego do wype (...)
Data złożenia wniosku 17.03.2023 23:59
Dzięki planowanemu wdrożeniu osiągnięty zostanie cel główny, w postaci poprawy jakości i efektywności wykonywanych zadań. Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują: - skrócenie czasu przeprowadzania kontroli dzięki zastosowaniu intuicyjnych formularzy elektronicznych, - usprawnienie wyznaczania adresów do kontroli, poprzez wykorzystania stworzonej bazy danych obejmującej terminy przeprowadzonej kontroli, termin kolejnej kontroli (wcześniejsze alerty), - oszczędność (...)
Data złożenia wniosku 17.03.2023 23:59
Aplikacja pomoże zebrać niezbędne informacje w jednym miejscu oraz pozwoli na lepszy kontakt z pracownikami. Poprawiona zostanie komunikacja pomiędzy mieszkańcami a pracownikami. Mieszkańcy otrzymają narzędzie wygodne narzędzie do pozyskania informacji oraz komunikacji. Ulegną poprawie wskaźniki dot. zgłaszania problemów/interwencji.Pomiar – liczba pobrań/instalacji aplikacji oraz liczba zgłoszeń/wiadomości wysyłanych przez aplikację.
Data złożenia wniosku 08.03.2023 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 50 000,00 PLN
Zakłada się, że w przypadku wypracowania rozwiązania, które w możliwie najszerszym stopniuzrealizuje potrzeby jednostki grupami docelowymi jego efektów będą: Urząd Gminy Pleśna orazmieszkańcy.Gmina w rozumieniu urzędu, uzyska wygodne narzędzie informatyczne, automatyzujące pracę wzakresie kontroli prawidłowości danych zawartych w deklaracjach, a tym samym znacząco usprawnipracę w tym zakresie. To z kolei przyniesie wymierne efekty w postaci większych przychodów z tytułuopłat za o (...)
Data złożenia wniosku 08.03.2023 23:59
Zmniejszone mają zostać koszty utrzymania oświetlenia ulic w Tychach.
Data złożenia wniosku 02.03.2023 12:00
Maksymalny budżet wdrożenia 190 000,00 PLN
Polityka Gminy w zakresie efektywności energetycznej kieruje się w stronę̨ innowacyjnych rozwiązań́ dotyczących systemu zarzadzania oświetleniem. Krzeszowice mają również jasno określone oczekiwania – samorząd chciałby mieć́ realny wpływ na natężenie światła na poszczególnych odcinkach czy załączania/wyłączanie lamp o wskazanej godzinie. Są to działania, które są niezbędne do podjęcia i wymagają wsparcia nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwolą w miarę możliwości kontrolować o (...)
Data złożenia wniosku 01.03.2023 23:59
1.    Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest: a) uzyskanie informacji/doradztwo w szczególności w zakresie: -aspektów technologicznych systemu, parametrów technicznych urządzeń; -wymogów odnoszących się do wzoru umowy – warunki realizacji zamówienia, termin wykonania zamówienia, etapy realizacji, sposób rozliczenia, wartość zamówienia, prawa autorskie; - zarządzania systemem i obsługi powdrożeniowej; - wymog&oacu (...)
Data złożenia wniosku 28.02.2023 23:59
Zamawiający spodziewa się, że konsultacje rynkowe pozwolą na:a) uzyskanie niezbędnych informacji o charakterze technicznym, technologicznym,organizacyjnym oraz ekonomicznym, b) zebranie innych informacji służących do opracowania dokumentacji planowanegopostępowania,c) określenia najważniejszych warunków umowy na realizację zamówienia. Wstępne konsultacje rynkowe mają na celu określenie najlepszych i najnowocześniejszych, najkorzystniejszych technicznie, technologicznie,organizacyjnie oraz ekonomiczn (...)
Data złożenia wniosku 10.02.2023 23:59
Podstawowym odbiorcą efektów wdrożenia rozwiązania będzie Urząd Miasta Kraków wraz z jednostkami podległymi, jednak w dalszej perspektywie efekty oddziaływać będą pozytywnie także na pozostałe podmioty otoczenia i samych mieszkańców.  Zaczynając proces mający na celu zlikwidowanie problemów objętych wyzwaniem konieczne jest w pierwszym etapie przeprowadzenie inwentaryzacji systemów. Późniejsze gromadzenie danych, pozwalających na ich analizowan (...)
Data złożenia wniosku 10.02.2023 23:59
Wsparcie zachodzącej transformacji nawyków transportowych mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. Szczegółowe obejmują: ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta, zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego oraz alternatywnych środków transportu (rower, hulajnoga elektryczna), obniżenie poziomu emisji hałasu i spalin w centrum miasta, poprawa bezpieczeństwa użytkowników niechronionych, obniżenie kosztó (...)
Data złożenia wniosku 07.02.2023 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 200 000,00 PLN
Celem głównym projektu jest zmniejszenie ilości wizyt osobistych w Urzędzie o 3% w pierwszym półroczu od wdrożenia rozwiązania - w jednostkach, które zgłosiły gotowość realizacji wizyt online (weryfikując za pomocą ilości spraw w e-kolejce oraz analogowo).
Data złożenia wniosku 30.01.2023 12:00
Maksymalny budżet wdrożenia 420 000,00 PLN
Wdrożenie Elektronicznego Systemu Do Zarządzania Dokumentacją pracowniczą ma na celu przede wszystkim: skonsolidowanie procesów kadrowo-płacowych Urzędu oraz jego jednostek w jednym zintegrowanym środowisku informatycznym,wsparcie obsługi wielu jednostek przez jeden dział HR poprzez implementacje wielopodmiotowości oraz analityki i sprawozdawczości kadrowo-płacowej, wzrost samoobsługi pracowniczej poprzez wdrożenie portalu pracowniczego,wsparcie rozwoju pracownika poprzez wdrożenie usług z zakres (...)
Data złożenia wniosku 14.12.2022 15:30
Maksymalny budżet wdrożenia 957 000,00 PLN
Wdrożenie Aplikacji Kreator Pobytu dąży przede wszystkim do: ● zwiększenia w regionie liczby turystów● rozwoju miasta i regionu● rozwoju turystyki● rozwoju przedsiębiorczości● zwiększenia wpływów do miasta (podatki i turystyka)● czystsze powietrze, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój miasta● lepszy wizerunek miasta jako nowoczesnego, podążającego za trendami, jako międzynarodowego innowatora ● łatwy system rezerwacji noclegu i pojazdu● ekoturystyka zgodna z wartościa (...)
Data złożenia wniosku 21.11.2022 15:30
Maksymalny budżet wdrożenia 14 000,00 PLN
Oczekiwana zmiana wynikała będzie z wdrożenia rozwiązania, które z jednej strony udostępni gminom możliwość prowadzenia Ewidencji Obiektów Prawem Chronionych w ujednoliconej formie zgodnej ze schematami baz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, z drugiej zaś pozwoli na zasilanie danymi pozyskiwanymi przez społecznych opiekunów zabytków. Udostępniony zostanie portal www Obiektów Prawem Chronionych - miejsce prezentacji i udostępniania danych zgromadzonych w ramach Gm (...)
Data złożenia wniosku 09.09.2022 23:59
Oczekiwana zmiana wynikać będzie z wprowadzenia rozwiązań AI do rozwoju i poprawy funkcjonalności obsługi Klientów dzięki uruchomieniu WASPP, co pozwoli na dalsze podnoszenie standardów oraz zmniejszenie nakładów pracy wynikające z obsługi zdalnej ułatwiającej optymalizację procesów do roku 2025.   Wdrożenie rozwiązań powinno pozwolić na osiągnięcie następujących celów szczegółowych: ·         pięciokrotne zwiększe (...)
Data złożenia wniosku 28.07.2022 23:59
Podstawową korzyścią odbiorców zewnętrznych (mieszkańców) będzie ułatwienie załatwiania spraw urzędowych oraz tak prostych czynności jak opłaty parkingowe. Osoby aktywne sportowo oraz odbiorcy kultury będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji, rezerwacji czy zakupu biletów. Pozostali mieszkańcy odniosą korzyści z uproszczonego dostępu do informacji urzędowych - alarmów, powiadomień, ostrzeżeń, a także bezpośrednich płatności za czynsze, podatki, śmieci inne opłaty urzędowe (...)
Data złożenia wniosku 17.07.2022 23:59
System dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
Rozwiązaniem problemu ma być stworzenie ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi, udokumentowanymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli i chowu zwierząt oraz uprawy roślin dla produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku. Zakres danych ma obejmować cały cykl produkcyjny, a w przypadku produktów roślinnych także przedprodukcyjny - przygotowanie i monitoring stanu gleby przeznaczonej pod uprawę zapewniając możliwość potwierdzenia a (...)
Data złożenia wniosku 11.07.2022 23:59
Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego dostępność i spójność danych dotyczących nieruchomości na terenie Płocka, ma umożliwić skrócenie czasu obsługi klienta, wdrożenie e-usług publicznych, optymalizację czasu pracy pracowników oraz efektywniejszą realizację zadań wynikających z przepisów prawa. Oczekujemy: zmniejszenia o ok. 30% czasu realizacji czynności niezwiązanych z merytoryką sprawy, czyli czynności zmierzających do pozysk (...)
Data złożenia wniosku 10.06.2022 23:59
Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest: 1) Rozeznanie rynku, 2) Określenie wartości zamówienia, 3) Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, 4) Doradztwo w zakresie postanowień umowy. Wszystkie informacje zawarte w załączonej dokumentacji - Postępowanie: Postępowanie: OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH (WKR) na: Stworzenie projektu i wykonania Platformy Smart Energy - Platforma Zakupowa  
Data złożenia wniosku 02.06.2022 23:59
Oczekiwane zmiany i ulepszenia: -         liczba procesów z zakresu miękkiego HR i twardych kadr wspieranych przez system -         liczba uzupełnionych profili pracowników -         liczba zrealizowanych ocen pracowniczy (w przypadku wdrożenia modułu ocen pracowniczych) -         liczba zautomatyzowanych procesów -         śre (...)
Data złożenia wniosku 31.05.2022 23:59
  • z 2
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.