Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Wdrożenie systemu zwiększy szansę na odnalezienie zgubionego zwierzęcia oraz umożliwi bardziej efektywne jego szukanie, a tym samym skróci czas przebywania zwierzęcia w schronisku. Działanie programu ma polegać na zweryfikowaniu obecności szukanego zwierzęcia w bazie zdjęć zwierząt przebywających w schroniskach poprzez zawężenie wyników wyszukiwania.
Data złożenia wniosku 22.04.2021
Projekt ma znaczenie strategiczne, zarówno z punktu widzenia transformacji systemów monitorowania produkcji żywości, jak i sprawowania nadzoru nad procesem utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego. Wdrożenie projektowanego systemu zagwarantuje, że polska żywność zyska większą identyfikowalność. Jednocześnie monitorowany przebieg jej produkcji ograniczy koszty związane z zarządzaniem incydentami, w przypadku konieczności wycofania z rynku zakwestionowanych towarów, co także ogranicz (...)
Data złożenia wniosku 09.04.2021
Pracownik przed wypożyczeniem skanuje dokumenty, tworząc repozytorium bazowe. Po zwrocie, dokumenty są skanowane ponownie – mogą być w innej kolejności. System sprawdzający identyczność dwu zbiorów skanów dokumentów i generujący różnicę symetryczną tych zbiorów, z uwzględnieniem, że kolejność dokumentów w tych zbiorach może być różna.
Data złożenia wniosku 09.04.2021
Oczekuje się, że dokument w systemie zostanie oznaczony jako zawierający dane wrażliwe wraz z informacją, jakiego rodzaju dane wrażliwe zawiera dokument.
Data złożenia wniosku 10.03.2021
Założeniem wyzwania jest że dojdzie do zwiększenia efektywności wykrywania naruszeń praw konsumentów w postanowieniach umów i regulaminów dzięki zwiększeniu możliwości analizy dużej ilości wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim. W rezultacie pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie z obrotu niedozwolonych klauzul, a także szeroki bieżący monitoring umów oferowanych konsumentom. Dzięki zastosowaniu rozwiązania planujemy w pierwszym kroku wzmocnić p (...)
Data złożenia wniosku 15.02.2021
Maksymalny budżet wdrożenia 1 450 000,00 PLN
Głównym celem projektu jest stworzenie platformy oferującej narzędzia w formie mapyprezentującej potencjał inwestycyjny Metropolii GZM, uwzględniający wszelkieudogodnienia.Prezentacja 41 miast i gmin w jednej formie pozwoli na czerpanie korzyści wszystkichinteresariuszy, bez względu na ostateczne miejsce wyboru terenu przez inwestora.Kluczowym aspektem jest łatwość w dotarciu zarówno do informacji o danym terenie,jak i do procesu pozyskania terenu oraz kontaktów do konkretnych (...)
Data złożenia wniosku 27.11.2020
Platforma polskiego banku zdjęć
Fundacja State of Poland
Aplikacja mobilna do sprzedawania i kupowania zdjęć przeznaczonych głównie do mediów społecznościowych. Wersja desktopowa dla osób, które kupują dużo zdjęć i wideo.ZAŁOŻENIA: prosty, minimalistyczny system kupowania i sprzedawania materiałów zdjęciowych i wideo dla każdego.
Data złożenia wniosku 24.11.2020
Maksymalny budżet wdrożenia 800 000,00 PLN
Wprowadzenie automatycznego systemu informatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego, pozwoli na sprawniejszą, szybszą i efektywniejszą obsługę zgłoszeń, a także zmniejszenie nakładów administracyjnych.
Data złożenia wniosku 30.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 350 000,00 PLN
Możliwość sprzedaży miejscówek po optymalnej cenie równoważącej popyt z podażą pozwoli na oferowanie przez koleje państwowe atrakcyjnych cen za przejazd. Pasażer zyska możliwość zakupu taniego biletu w każdym okresie przedsprzedaży. Zwiększenie przychodów przez rezygnację ze sztywnych cen na rzecz przedziałów cenowych oraz  lepsze prognozowanie oraz optymalizację przydziału miejsc zapewnione przez nowe rozwiązanie.
Data złożenia wniosku 30.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 184 500,00 PLN
Inteligentny robot do walki z cyberprzestępczością
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Oczekiwane rozwiązanie automatycznie wyszuka strony internetowe podobne do wypracowanego uprzednio modelu wzorcowej strony internetowej. Wynikiem działania będą miejsca w Internecie (strony internetowe), które nie były wcześniej znane użytkownikowi. Wskazane i wymagane jest by rozwiązanie wyszukiwało również miejsca nieindeksowane przez popularne silniki wyszukiwarek internetowych (tzw. deep web). Zamierzeniem jest ułatwienie użytkownikowi znalezienia takich miejsc w Internecie, gdzie ma mi (...)
Data złożenia wniosku 30.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 550 000,00 PLN
Założeniem wyzwania jest stworzenie ogólnopolskiej platformy szkoleniowej do e-learningu dla Funkcjonariuszy Celno-Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, która ma za zadanie: Podniesienie wiedzy funkcjonariuszy dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG do prześwietlania towarów i środków transportu z zakresu interpretacji obrazów RTG (uszczelnienie granic UE i budżetu RP VAT, akcyza, podatek dochodowy - ochrona budżetu państwa (...)
Data złożenia wniosku 30.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 600 000,00 PLN
Walidator zdjęć
Ministerstwo Cyfryzacji
Poprzez wprowadzenie biometrycznego walidatora zdjęć w aplikacji mobilnej możliwe będzie zmniejszenie liczby odrzuconych formularzy i uproszczenie usług w wersji online.  Wnioskodawca nie będzie miał wątpliwości, czy dołączył prawidłową fotografię, nie będzie też konieczne uzupełnianie wniosku z powodu niepoprawnego zdjęcia. Tym samym walidator poprawi komfort pracy z formularzem.
Data złożenia wniosku 30.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 516 600,00 PLN
Realizacja projektu przyczyni się do: - zwiększenia tempa inwestycji na obszarach białych plam, - zwiększenia podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, - zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych. Sukces wdrożenia będzie mierzony procentem gospodarstw domowych, które uzyskają dodatkowo dostęp do sieci NGA.
Data złożenia wniosku 30.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 600 000,00 PLN
Wdrożenie mechanizmu automatycznej identyfikacji pojazdu wspierającego istniejący system obsługi transakcji poprzez aplikację mFlota, pozwoli na uproszczenie i zautomatyzowanie dotychczasowego sposobu weryfikacji tankowanych pojazdów przy zachowaniu wysokiej satysfakcji klientów (tzw. user experience) Istotne jest, aby docelowe rozwiązanie było łatwo skalowalne na ponad 1700 stacji w Polsce i działającej bez względu na warunki atmosferyczne.
Data złożenia wniosku 28.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 615 000,00 PLN
Budowa wiarygodnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które będzie w jak najmniejszym stopniu angażować użytkownika w proces zbierania danych na temat obiektu/nieruchomości, na której ma zostać zabudowana instalacja PV. Chcielibyśmy aby projektowane oprogramowanie korzystało z jak największej ilość danych dostępnych w internecie zarówno tych bezpłatnych jak i płatnych. Zebrane dane w odniesieniu do podanego przez użytkownika adresu nieruchomości pozwalałyby w prowadzonych ana (...)
Data złożenia wniosku 28.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 369 000,00 PLN
Planowana zmiana polega na wprowadzeniu rozwiązania informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Stworzony system powinien kierować służby utrzymania dróg do punktów zaśnieżonych, oblodzonych lub zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów na podstawie zapisów monitoringu CCTV, oznaczać odbiór pracy, uwzględniać priorytety dla obiektów. Wdrożenie narzędzia zwiększy efektywność pracy zamiatarek (...)
Data złożenia wniosku 28.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 550 000,00 PLN
Po wdrożeniu rozwiązania możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału kanału sprzedaży jakim jest ponad 500 automatów do sprzedaży gier i loterii Lotto. Sukces wdrożenia będzie mierzony uniezależnieniem sprzedaży od nadzoru pracownika Totalizatora Sportowego we wszystkich automatach. 
Data złożenia wniosku 28.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 600 000,00 PLN
Skrócenie czasu oczekiwania przez klienta na odpowiedź, dzięki skróceniu czasu, który pracownicy Contact Center (CC), Biur Obsługi Klienta i back office potrzebują na przygotowanie odpowiedzi. Dzięki temu zwiększą się satysfakcja klientów i zaufanie do marki.
Data złożenia wniosku 28.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 738 000,00 PLN