Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Wdrożenie Elektronicznego Systemu Do Zarządzania Dokumentacją pracowniczą ma na celu przede wszystkim: skonsolidowanie procesów kadrowo-płacowych Urzędu oraz jego jednostek w jednym zintegrowanym środowisku informatycznym,wsparcie obsługi wielu jednostek przez jeden dział HR poprzez implementacje wielopodmiotowości oraz analityki i sprawozdawczości kadrowo-płacowej, wzrost samoobsługi pracowniczej poprzez wdrożenie portalu pracowniczego,wsparcie rozwoju pracownika poprzez wdrożenie usług z zakres (...)
Data złożenia wniosku 12.12.2022 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 957 000,00 PLN
Wdrożenie Aplikacji Kreator Pobytu dąży przede wszystkim do: ● zwiększenia w regionie liczby turystów● rozwoju miasta i regionu● rozwoju turystyki● rozwoju przedsiębiorczości● zwiększenia wpływów do miasta (podatki i turystyka)● czystsze powietrze, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój miasta● lepszy wizerunek miasta jako nowoczesnego, podążającego za trendami, jako międzynarodowego innowatora ● łatwy system rezerwacji noclegu i pojazdu● ekoturystyka zgodna z wartościa (...)
Data złożenia wniosku 21.11.2022 15:30
Maksymalny budżet wdrożenia 14 000,00 PLN
Oczekiwana zmiana wynikała będzie z wdrożenia rozwiązania, które z jednej strony udostępni gminom możliwość prowadzenia Ewidencji Obiektów Prawem Chronionych w ujednoliconej formie zgodnej ze schematami baz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, z drugiej zaś pozwoli na zasilanie danymi pozyskiwanymi przez społecznych opiekunów zabytków. Udostępniony zostanie portal www Obiektów Prawem Chronionych - miejsce prezentacji i udostępniania danych zgromadzonych w ramach Gm (...)
Data złożenia wniosku 09.09.2022 23:59
Oczekiwana zmiana wynikać będzie z wprowadzenia rozwiązań AI do rozwoju i poprawy funkcjonalności obsługi Klientów dzięki uruchomieniu WASPP, co pozwoli na dalsze podnoszenie standardów oraz zmniejszenie nakładów pracy wynikające z obsługi zdalnej ułatwiającej optymalizację procesów do roku 2025.   Wdrożenie rozwiązań powinno pozwolić na osiągnięcie następujących celów szczegółowych: ·         pięciokrotne zwiększe (...)
Data złożenia wniosku 28.07.2022 23:59
Podstawową korzyścią odbiorców zewnętrznych (mieszkańców) będzie ułatwienie załatwiania spraw urzędowych oraz tak prostych czynności jak opłaty parkingowe. Osoby aktywne sportowo oraz odbiorcy kultury będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji, rezerwacji czy zakupu biletów. Pozostali mieszkańcy odniosą korzyści z uproszczonego dostępu do informacji urzędowych - alarmów, powiadomień, ostrzeżeń, a także bezpośrednich płatności za czynsze, podatki, śmieci inne opłaty urzędowe (...)
Data złożenia wniosku 17.07.2022 23:59
System dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
Rozwiązaniem problemu ma być stworzenie ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi, udokumentowanymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli i chowu zwierząt oraz uprawy roślin dla produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku. Zakres danych ma obejmować cały cykl produkcyjny, a w przypadku produktów roślinnych także przedprodukcyjny - przygotowanie i monitoring stanu gleby przeznaczonej pod uprawę zapewniając możliwość potwierdzenia a (...)
Data złożenia wniosku 11.07.2022 23:59
Zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego dostępność i spójność danych dotyczących nieruchomości na terenie Płocka, ma umożliwić skrócenie czasu obsługi klienta, wdrożenie e-usług publicznych, optymalizację czasu pracy pracowników oraz efektywniejszą realizację zadań wynikających z przepisów prawa. Oczekujemy: zmniejszenia o ok. 30% czasu realizacji czynności niezwiązanych z merytoryką sprawy, czyli czynności zmierzających do pozysk (...)
Data złożenia wniosku 10.06.2022 23:59
Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest: 1) Rozeznanie rynku, 2) Określenie wartości zamówienia, 3) Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, 4) Doradztwo w zakresie postanowień umowy. Wszystkie informacje zawarte w załączonej dokumentacji - Postępowanie: Postępowanie: OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH (WKR) na: Stworzenie projektu i wykonania Platformy Smart Energy - Platforma Zakupowa  
Data złożenia wniosku 02.06.2022 23:59
Oczekiwane zmiany i ulepszenia: -         liczba procesów z zakresu miękkiego HR i twardych kadr wspieranych przez system -         liczba uzupełnionych profili pracowników -         liczba zrealizowanych ocen pracowniczy (w przypadku wdrożenia modułu ocen pracowniczych) -         liczba zautomatyzowanych procesów -         śre (...)
Data złożenia wniosku 31.05.2022 23:59
wskaźnik konwersji przy dotarciu do mieszkańców satysfakcja mieszkańców z dotychczasowych kontaktów/usług z Urzędem % udział spraw załatwianych online do spraw jakie są możliwe do załatwienia w Urzędzie optymalizacja współczynnika wizyt fizycznych w Urzędzie ocena ilości wizyt na podstawie karteczek elektronicznych w kolejce - z uwzględnieniem potencjalnych powodów zwiększonej/zmniejszonej ilości wizyt (np.: wynikający z mniejszej rejestrowanych pojazdów, (...)
Data złożenia wniosku 26.05.2022 23:59
Wdrożenie aplikacji Kreator Pobytu dąży przede wszystkim do: ● zwiększenia w regionie liczby turystów● rozwoju miasta i regionu● rozwoju turystyki● rozwoju przedsiębiorczości● zwiększenia wpływów do miasta (podatki i turystyka)● czystsze powietrze, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój miasta● lepszy wizerunek miasta jako nowoczesnego, podążającego za trendami, jako międzynarodowego innowatora ● łatwy system rezerwacji noclegu i pojazdu● ekoturystyka zgodna z wartościa (...)
Data złożenia wniosku 24.05.2022 23:59
CEL projektu: Wdrożenie systemu do realizacji zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu: ·         skrócenie czasu przygotowywania zbiorczego planu postępowań o minimum tydzień; ·         eliminacja pism wysyłanych wewnątrz urzędu (Biuro Zamówień Publicznych -> Wydziały); ·         ograniczenie liczby zapytań w (...)
Data złożenia wniosku 12.05.2022 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 200 000,00 PLN
Poprzez wdrożenie aplikacji użytkownicy będą mogli korzystać z PSZOK w Skokach, także poza wyznaczonymi godzinami, w których PSZOK jest obsługiwany przez pracownika Urzędu Rozwiązanie powinno docelowo zwiększyć ilość użytkowników PSZOK oraz poziom wysegregowanych odpadów.
Data złożenia wniosku 06.05.2022 23:59
Przedmiotem jest opracowanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy. System ma wykorzystywać dane źródłowe z ITS (inteligentnego Systemu zarządzania Ruchem) o natężeniu ruchu i warunkach pogodowych i sterować systemem oświetlenia miejskiego (ulicznego i parkowego). Cel: Ograniczenie zużycia energii o min. 10 % w skali roku  
Data złożenia wniosku 06.05.2022 23:59
Projekt ma polegać na budowie system informatyczno-komunikacyjny do powiadamiania i koordynacji służb biorących udział w czynnościach i działaniach minimalizujących lub przeciwdziałających skutkom zdarzeń kryzysowych. System ma usprawnić zarządzanie zasobami i podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Przyczyni się do: 1. efektywnego wykorzystanie posiadanych zasobów  2. zautomatyzowania i przyspieszenia przekazywania informacji  3. zminimalizowania strat związan (...)
Data złożenia wniosku 27.04.2022 23:59
1. Zmniejszyć ilość wyjściową osadów (osad jest odpadem); chcemy się go pozbyć, chcemy stosować taką technologię, która sprawi, że z oczyszczalni będzie wychodzić go mniej (wagowo / objętościowo) i będzie zawierać mniej substancji organicznych, 2. osady w całości odwodnione i higienizowane | zagęszczamy go przez co jest go mniej objętościowo | pewne urządzenia już mamy, jeżeli to możliwe to chcemy je wykorzystać ponownie, 3. osady w całości wracają do środowiska | cały proces j (...)
Data złożenia wniosku 22.04.2022 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 600 000,00 PLN
Wdrożenie systemu ułatwiającego kierowcom przejazd przez linię kolejową poprzez zaprojektowanie rozwiązania pozwalającego na wyświetlanie na elektronicznych tablicach zmiennej treści informacji o statusie przejazdu kolejowego – otwarty/zamknięty (ewentualnie szacowanym czasie zamknięcia rogatek). Zadanie może być zrealizowane na dwa sposoby: - poprzez detekcję pociągów zbliżających się do przejazdów - detekcję ruchu opuszczania szlabanów kolejowych. Rozwiązanie to pozwoli kierowco (...)
Data złożenia wniosku 30.03.2022 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 492 000,00 PLN
Zamawiający planuje, iż w wyniku wdrożenia Systemu Docelowego dojdzie do zwiększenia efektywności wykrywania naruszeń praw konsumentów we wzorcach umownych analizowanych przez Urząd dzięki zwiększeniu możliwości automatycznej analizy dużej ilości wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim. W rezultacie pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie z obrotu niedozwolonych klauzul, a także szerszy, celowany monitoring wzorców umownych zamieszczonych w Internecie. Z (...)
Data złożenia wniosku 19.10.2021 16:00
Maksymalny budżet wdrożenia 1 450 000,00 PLN
Lasy stanowią miejsce rekreacji i odpoczynku dla milionów osób. Z tego powodu ważne jest zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie osób, które korzystają z natury. Promowane będzie utrwalenie dobrych schematów postępowania w lesie oraz zwiększenie świadomości zagrożeń wywołanych działalnością człowieka. Rozwiązanie powinno w aktywny sposób przeciwdziałać negatywnym zachowaniom ludzi i informować o bezpiecznym sposobie czasu na obszarach leśnych.
Data złożenia wniosku 27.08.2021 12:59
Maksymalny budżet wdrożenia 15 000,00 PLN
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji o miejscach turystycznych oraz miejscach kulturowo ważnych w regionie poprzez stworzenie aplikacji mobilnej. Kolejnym krokiem jest agregowanie i budowanie społeczności rozwijającej materiał dostępny w aplikacji. Projekt umożliwi docieranie do informacji o regionie zgromadzonych w jednym miejscu i tym samym ułatwi planowanie wyjazdów czy wycieczek w teren. Poprzez funkcje społeczne aplikacji odbiorcy narzędzia będą mieli także wpływ na kszta (...)
Data złożenia wniosku 23.08.2021 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 300 000,00 PLN
  • z 2
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.