GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Wyzwania instytucji publicznych
Wyzwania to potrzeby instytucji publicznych jakie można zaadresować wykorzystując nowe technologie. Instytucje poszukują najlepszych możliwych partnerów do wykonania właściwych rozwiązań. Partnerzy wybierani są w formie konkursów, gdzie liczy się pomysł, żywy kod i jego efektywność, a nie przysłowiowy „papier”. Publikację wyzwania poprzedzają konsultacje, pozwalające zweryfikować jego założenia. Zobacz materiał wprowadzający w świat GovTech Polska!
Jak działają konkursy realizujące dobre praktyki GovTech Polska
jak działają konkursy
KONSULTACJE BIZNESOWE (formalnie: dialog techniczny) – nie są obowiązkowe do ogłoszenia konkursu, ale zdecydowanie zalecane i praktykowane przez Instytucje publiczne, Firmom dają możliwość spotkania z przedstawicielami instytucji zgłaszającej wyzwanie. Instytucja zyskuje możliwość zadania pytań o zakres projektu, jego cenę czy czas realizacji, a uczestnicy dialogu – zaprezentowania najnowszych osiągnięć techniki, ich plusów i minusów. W wyniku rozmowy podejmowana jest decyzja o dalszych krokach – uruchomieniu lub zaniechaniu zakupu, jego formie, kryteriach wyboru wykonawców i budżecie. Niezależnie od decyzji, wszystkie przekazane i pozyskane informacje są publikowane w formie podsumowania (protokołu).
ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW – możesz zgłosić chęć udziału w konkursie pobierając formularz dostępny na platformie. Wypełniony dokument możesz wysłać za pośrednictwem poczty, złożyć przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub osobiście w siedzibie właściwej instytucji.
WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO – Organizator konkursu weryfikuje Twoje zgłoszenie pod kątem stawianych uczestnikom wymagań formalnych. O wynikach zostaniesz powiadomiony wiadomością email. W przypadku potrzeby uzupełnień, masz kilka dni na uzupełnienie – szczegółową informacje znajdziesz w regulaminie konkursu.
ETAP 1 – złóż wstępny zarys projektu określonego regulaminem i przedstaw swoją wizję rozwiązania wyzwania.
LISTA FINALISTÓW - od 3 do 5 uczestników etapu 1, którzy otrzymali najwięcej punków otrzyma nagrody pieniężne i zaproszenie do złożenia prototypu w drugim etapie, gdzie rywalizacja toczy się o nagrodę główną - umowę wdrożenia proponowanych rozwiązań.
ETAP 2 – Uczestnicy przedstawiają swoje rozwiązania – prototypy, przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiających. Zwycięzca otrzymuje zaproszenie do negocjacji umowy i realizację projektu.
Cały proces opiera się o art. 110 ustawy prawo zamówień publicznych, w zgodzie z dobrymi praktyki opublikowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/govtech-polska/
Dlaczego warto wziąć udział w programie GovTech Polska? Zobacz, co mówią laureaci I edycji programu