Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Regulamin i ogłoszenie o dialogu technicznym (konsultacjach)
Prowadzenie dialogu technicznego (konsultacji z rynkiem) nie jest obowiązkowe do ogłoszenia konkursu, ale zdecydowanie zalecane i praktykowane przez zespół GovTech. Instytucja zyskuje możliwość zadania pytań o zakres projektu, jego cenę czy czas realizacji, a uczestnicy dialogu – zaprezentowania najnowszych osiągnięć techniki, ich plusów i minusów.
W wyniku rozmowy podejmowana jest decyzja o dalszych krokach – uruchomieniu lub zaniechaniu zakupu, jego formie, kryteriach wyboru wykonawców i budżecie.
Niezależnie od decyzji, wszystkie przekazane i pozyskane informacje są publikowane w formie podsumowania (protokołu).
Opis przedmiotu dialogu technicznego (konsultacji)
Przedmiot dialogu technicznego może być dowolny, ważne by reprezentował najnowszą wiedzę posiadaną przez instytucje ogłaszającą dialog.
Poniższy wzór tyczy się minimalnego zakresu opisu przedmiotu dialogu jakim posługuje się zespół GovTech.
Przykładowe pytania do zadania w trakcie dialogu technicznego (konsultacji)
Poniższa lista pytań na pewno nie wyczerpuje zestawu tych, które warto dodać do rozmowy z potencjalnymi wykonawcami, natomiast w naszej opinii stanowi dobry wstęp do jej rozpoczęcia.
Regulamin konkursu w metodyce GovTech
Konkurs GovTech to efekt rocznych rozmów z przedstawicielami najbardziej innowacyjnych firm w Polsce i przedstawicielami administracji w celu wypracowania najbardziej przyjaznej dla obu stron metody zamawiania innowacji technologicznej.
Konkurs GovTech wykorzystuje zapisy art. 110 Prawa zamówień publicznych definiując w jego ramach sposób postępowania stosowany przez podmioty z rynku nowych technologii.
Więcej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/govtech-polska/govtech-polska-rekrutuje-sektor-publiczny
Kanwa projektu konkursowego – podsumowanie najważniejszych zagadnień projektowych
W GovTech zanim przejdziemy do szczegółowego opisu projektu na wielu stronach A4, dokonujemy opisu przedmiotu konkursu „z lotu ptaka”.
Opisanie zagadnienia na dwóch stronach kartki A3 pozwala każdemu bardzo szybko zorientować się dla kogo jest to projekt, jakie wartości dla użytkownika dostarcza, jaki cel osiąga i jak wpisuje się to w inne działania organizacji.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.