GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Konkursy

System automatycznego rozpoznawania mowy i mówcy
Kancelaria Senatu
Funkcja automatycznego rozpoznawania mówców na podstawie głosu, ma: usprawnić sporządzanie list mówców (w tym rozwiązać problem identyfikacji mówców odzywających się spontanicznie, z sali, których twarz jest niewidoczna) – sztuczna inteligencja ma przejąć większość pracy człowieka, w efekcie odciążyć pracowników merytorycznych oraz wyeliminować tzw. błędy ludzkie, wiązać automatycznie, dzięki metadanym dotyczącym czasu wypowiedzi, dane (...)
600 000,00 PLN
30.10.2019