Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Lasy stanowią miejsce rekreacji i odpoczynku dla milionów osób. Z tego powodu ważne jest zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie osób, które korzystają z natury. Promowane będzie utrwalenie dobrych schematów postępowania w lesie oraz zwiększenie świadomości zagrożeń wywołanych działalnością człowieka. Rozwiązanie powinno w aktywny sposób przeciwdziałać negatywnym zachowaniom ludzi i informować o bezpiecznym sposobie czasu na obszarach leśnych.
Data złożenia wniosku 27.08.2021 12:59
Maksymalny budżet wdrożenia 15 000,00 PLN
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji o miejscach turystycznych oraz miejscach kulturowo ważnych w regionie poprzez stworzenie aplikacji mobilnej. Kolejnym krokiem jest agregowanie i budowanie społeczności rozwijającej materiał dostępny w aplikacji. Projekt umożliwi docieranie do informacji o regionie zgromadzonych w jednym miejscu i tym samym ułatwi planowanie wyjazdów czy wycieczek w teren. Poprzez funkcje społeczne aplikacji odbiorcy narzędzia będą mieli także wpływ na kszta (...)
Data złożenia wniosku 23.08.2021 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 300 000,00 PLN