Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Planowana zmiana polega na wprowadzeniu rozwiązania informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Stworzony system powinien kierować służby utrzymania dróg do punktów zaśnieżonych, oblodzonych lub zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów na podstawie zapisów monitoringu CCTV, oznaczać odbiór pracy, uwzględniać priorytety dla obiektów. Wdrożenie narzędzia zwiększy efektywność pracy zamiatarek (...)
Data złożenia wniosku 28.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 550 000,00 PLN