Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Realizacja projektu przyczyni się do: - zwiększenia tempa inwestycji na obszarach białych plam, - zwiększenia podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, - zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych. Sukces wdrożenia będzie mierzony procentem gospodarstw domowych, które uzyskają dodatkowo dostęp do sieci NGA.
Data złożenia wniosku 30.10.2019
Maksymalny budżet wdrożenia 600 000,00 PLN