GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Konkursy

Platforma prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Realizacja projektu przyczyni się do: - zwiększenia tempa inwestycji na obszarach białych plam, - zwiększenia podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, - zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych. Sukces wdrożenia będzie mierzony procentem gospodarstw domowych, które uzyskają dodatkowo dostęp do sieci NGA.
600 000,00 PLN
30.10.2019