Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Pracownik przed wypożyczeniem skanuje dokumenty, tworząc repozytorium bazowe. Po zwrocie, dokumenty są skanowane ponownie – mogą być w innej kolejności. System sprawdzający identyczność dwu zbiorów skanów dokumentów i generujący różnicę symetryczną tych zbiorów, z uwzględnieniem, że kolejność dokumentów w tych zbiorach może być różna.
Data złożenia wniosku 09.04.2021 23:59
Oczekuje się, że dokument w systemie zostanie oznaczony jako zawierający dane wrażliwe wraz z informacją, jakiego rodzaju dane wrażliwe zawiera dokument.
Data złożenia wniosku 10.03.2021 23:59