GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Konkursy

System klasyfikowania zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazków i wzorów użytkowych
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Wprowadzenie automatycznego systemu informatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego, pozwoli na sprawniejszą, szybszą i efektywniejszą obsługę zgłoszeń, a także zmniejszenie nakładów administracyjnych.
350 000,00 PLN
30.10.2019

Opracowanie systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego
PKP Informatyka
Możliwość sprzedaży miejscówek po optymalnej cenie równoważącej popyt z podażą pozwoli na oferowanie przez koleje państwowe atrakcyjnych cen za przejazd. Pasażer zyska możliwość zakupu taniego biletu w każdym okresie przedsprzedaży. Zwiększenie przychodów przez rezygnację ze sztywnych cen na rzecz przedziałów cenowych oraz  lepsze prognozowanie oraz optymalizację przydziału miejsc zapewnione przez nowe rozwiązanie.
184 500,00 PLN
30.10.2019

Inteligentny robot do walki z cyberprzestępczością
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Oczekiwane rozwiązanie automatycznie wyszuka strony internetowe podobne do wypracowanego uprzednio modelu wzorcowej strony internetowej. Wynikiem działania będą miejsca w Internecie (strony internetowe), które nie były wcześniej znane użytkownikowi. Wskazane i wymagane jest by rozwiązanie wyszukiwało również miejsca nieindeksowane przez popularne silniki wyszukiwarek internetowych (tzw. deep web). Zamierzeniem jest ułatwienie użytkownikowi znalezienia takich miejsc w Internecie, gdzie ma mi (...)
550 000,00 PLN
30.10.2019

Platforma szkoleniowa dla Funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Założeniem wyzwania jest stworzenie ogólnopolskiej platformy szkoleniowej do e-learningu dla Funkcjonariuszy Celno-Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, która ma za zadanie: Podniesienie wiedzy funkcjonariuszy dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG do prześwietlania towarów i środków transportu z zakresu interpretacji obrazów RTG (uszczelnienie granic UE i budżetu RP VAT, akcyza, podatek dochodowy - ochrona budżetu państwa (...)
600 000,00 PLN
30.10.2019

Walidator zdjęć
Ministerstwo Cyfryzacji
Poprzez wprowadzenie biometrycznego walidatora zdjęć w aplikacji mobilnej możliwe będzie zmniejszenie liczby odrzuconych formularzy i uproszczenie usług w wersji online.  Wnioskodawca nie będzie miał wątpliwości, czy dołączył prawidłową fotografię, nie będzie też konieczne uzupełnianie wniosku z powodu niepoprawnego zdjęcia. Tym samym walidator poprawi komfort pracy z formularzem.
516 600,00 PLN
30.10.2019

Platforma prezentująca atrakcyjność inwestycyjną na obszarach białych plam w dostępie do Internetu.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Realizacja projektu przyczyni się do: - zwiększenia tempa inwestycji na obszarach białych plam, - zwiększenia podaży łączy NGA i liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, - zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na lokalnych rynkach telekomunikacyjnych. Sukces wdrożenia będzie mierzony procentem gospodarstw domowych, które uzyskają dodatkowo dostęp do sieci NGA.
600 000,00 PLN
30.10.2019

System identyfikacji tankowanych pojazdów dla użytkowników aplikacji mFlota
PKN Orlen
Wdrożenie mechanizmu automatycznej identyfikacji pojazdu wspierającego istniejący system obsługi transakcji poprzez aplikację mFlota, pozwoli na uproszczenie i zautomatyzowanie dotychczasowego sposobu weryfikacji tankowanych pojazdów przy zachowaniu wysokiej satysfakcji klientów (tzw. user experience) Istotne jest, aby docelowe rozwiązanie było łatwo skalowalne na ponad 1700 stacji w Polsce i działającej bez względu na warunki atmosferyczne.
615 000,00 PLN
28.10.2019

Opracowanie systemu i aplikacji oceniającej możliwości i potencjał instalacji PV
Tauron Polska Energia
Budowa wiarygodnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które będzie w jak najmniejszym stopniu angażować użytkownika w proces zbierania danych na temat obiektu/nieruchomości, na której ma zostać zabudowana instalacja PV. Chcielibyśmy aby projektowane oprogramowanie korzystało z jak największej ilość danych dostępnych w internecie zarówno tych bezpłatnych jak i płatnych. Zebrane dane w odniesieniu do podanego przez użytkownika adresu nieruchomości pozwalałyby w prowadzonych ana (...)
369 000,00 PLN
28.10.2019

Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z autonomicznym podejmowaniem decyzji
KGHM POLSKA MIEDŹ
Planowana zmiana polega na wprowadzeniu rozwiązania informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Stworzony system powinien kierować służby utrzymania dróg do punktów zaśnieżonych, oblodzonych lub zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów na podstawie zapisów monitoringu CCTV, oznaczać odbiór pracy, uwzględniać priorytety dla obiektów. Wdrożenie narzędzia zwiększy efektywność pracy zamiatarek (...)
550 000,00 PLN
28.10.2019

Opracowanie systemu automatycznej weryfikacji wieku w maszynach samoobsługowych do sprzedaży gier i loterii Lotto w oparciu w szczególności o analizę obrazu z kamery przemysłowej
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Po wdrożeniu rozwiązania możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału kanału sprzedaży jakim jest ponad 500 automatów do sprzedaży gier i loterii Lotto. Sukces wdrożenia będzie mierzony uniezależnieniem sprzedaży od nadzoru pracownika Totalizatora Sportowego we wszystkich automatach. 

Wirtualny Asystent dla Departamentu Klientów Indywidualnych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
PGNIG OBRÓT DETALICZNY
Skrócenie czasu oczekiwania przez klienta na odpowiedź, dzięki skróceniu czasu, który pracownicy Contact Center (CC), Biur Obsługi Klienta i back office potrzebują na przygotowanie odpowiedzi. Dzięki temu zwiększą się satysfakcja klientów i zaufanie do marki.
738 000,00 PLN
28.10.2019