Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji o miejscach turystycznych oraz miejscach kulturowo ważnych w regionie poprzez stworzenie aplikacji mobilnej. Kolejnym krokiem jest agregowanie i budowanie społeczności rozwijającej materiał dostępny w aplikacji. Projekt umożliwi docieranie do informacji o regionie zgromadzonych w jednym miejscu i tym samym ułatwi planowanie wyjazdów czy wycieczek w teren. Poprzez funkcje społeczne aplikacji odbiorcy narzędzia będą mieli także wpływ na kszta (...)
Data złożenia wniosku 23.08.2021 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 300 000,00 PLN
Pracownik przed wypożyczeniem skanuje dokumenty, tworząc repozytorium bazowe. Po zwrocie, dokumenty są skanowane ponownie – mogą być w innej kolejności. System sprawdzający identyczność dwu zbiorów skanów dokumentów i generujący różnicę symetryczną tych zbiorów, z uwzględnieniem, że kolejność dokumentów w tych zbiorach może być różna.
Data złożenia wniosku 09.04.2021 23:59
Oczekuje się, że dokument w systemie zostanie oznaczony jako zawierający dane wrażliwe wraz z informacją, jakiego rodzaju dane wrażliwe zawiera dokument.
Data złożenia wniosku 10.03.2021 23:59
Założeniem wyzwania jest że dojdzie do zwiększenia efektywności wykrywania naruszeń praw konsumentów w postanowieniach umów i regulaminów dzięki zwiększeniu możliwości analizy dużej ilości wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim. W rezultacie pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie z obrotu niedozwolonych klauzul, a także szeroki bieżący monitoring umów oferowanych konsumentom. Dzięki zastosowaniu rozwiązania planujemy w pierwszym kroku wzmocnić p (...)
Data złożenia wniosku 15.02.2021 23:59
Maksymalny budżet wdrożenia 1 450 000,00 PLN