Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Oczekuje się, że dokument w systemie zostanie oznaczony jako zawierający dane wrażliwe wraz z informacją, jakiego rodzaju dane wrażliwe zawiera dokument.
Data złożenia wniosku 10.03.2021