Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konkursy
Lasy stanowią miejsce rekreacji i odpoczynku dla milionów osób. Z tego powodu ważne jest zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie osób, które korzystają z natury. Promowane będzie utrwalenie dobrych schematów postępowania w lesie oraz zwiększenie świadomości zagrożeń wywołanych działalnością człowieka. Rozwiązanie powinno w aktywny sposób przeciwdziałać negatywnym zachowaniom ludzi i informować o bezpiecznym sposobie czasu na obszarach leśnych.
Data złożenia wniosku 27.08.2021 12:59
Maksymalny budżet wdrożenia 15 000,00 PLN