GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Konkursy

Platforma szkoleniowa dla Funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Założeniem wyzwania jest stworzenie ogólnopolskiej platformy szkoleniowej do e-learningu dla Funkcjonariuszy Celno-Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, która ma za zadanie: Podniesienie wiedzy funkcjonariuszy dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG do prześwietlania towarów i środków transportu z zakresu interpretacji obrazów RTG (uszczelnienie granic UE i budżetu RP VAT, akcyza, podatek dochodowy - ochrona budżetu państwa (...)
600 000,00 PLN
30.10.2019

Opracowanie systemu automatycznej weryfikacji wieku w maszynach samoobsługowych do sprzedaży gier i loterii Lotto w oparciu w szczególności o analizę obrazu z kamery przemysłowej
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Po wdrożeniu rozwiązania możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału kanału sprzedaży jakim jest ponad 500 automatów do sprzedaży gier i loterii Lotto. Sukces wdrożenia będzie mierzony uniezależnieniem sprzedaży od nadzoru pracownika Totalizatora Sportowego we wszystkich automatach.