Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Konsultacje: Aplikacja turystyczna angażująca społeczność
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
przewidywany budżet wdrożenia
300 000,00 zł brutto
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

W wyniku pandemii SARS-CoV-2 ruch turystyczny, a wraz z nim branża turystyczna, uległy zatrzymaniu. Europa Karpat to państwa skupione wokół regionu karpackiego (Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry, Serbia, Rumunia, Ukraina). Rejon ma bogatą historię kulturalną, niekiedy społecznie podobną, która jest źródłem wiedzy dla turystów. W rejonie nie funkcjonuje aplikacja agregująca społeczność lokalną i turystyczną, uwzględniając grywalizację. Udostępnianie i dzielenie się wiedzą społeczno-historyczną stanowi ważny cel działalności jednostek turystycznych, natomiast turyści przejawiają zainteresowanie lokalną historią, dostępną z pokolenia na pokolenie, lecz niełatwo dostępną dla szerszej społeczności.

Oczekiwana zmiana

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji o miejscach turystycznych oraz miejscach kulturowo ważnych w regionie poprzez stworzenie aplikacji mobilnej. Kolejnym krokiem jest agregowanie i budowanie społeczności rozwijającej materiał dostępny w aplikacji.

Projekt umożliwi docieranie do informacji o regionie zgromadzonych w jednym miejscu i tym samym ułatwi planowanie wyjazdów czy wycieczek w teren. Poprzez funkcje społeczne aplikacji odbiorcy narzędzia będą mieli także wpływ na kształtowanie bazy danych o regionie, przyczyniając się do kultywowania wiedzy o nim i jego historii. Dodatkowo, odbiorcy uzyskają nowy sposób na spędzanie czasu wolnego, którego główną osią będzie integracja i elementy grywalizacyjne.

Narzędzie powinno być współtworzone przez samorządy terytorialne oraz instytucje kultury w regionie, w celu uwzględnienia informacji niezbędnych do stworzenia obszernej platformy. Ponadto, poprzez udostępnianie danych o punktach turystycznych, instytucje kultury uzyskają możliwość promocji zbiorów czy wydarzeń w ramach aplikacji.

W ramach aplikacji instytucje rządowe uzyskają możliwość monitorowania kierunków ruchu turystycznego, co przyczyni się do ułatwienia formułowania polityki turystycznej w kraju.

Wymagania funkcjonalne

Podstawa wersja powinna zawierać mapę z naniesionymi obiektami turystycznymi, którą użytkownik mógłby przeszukiwać oraz na jej podstawie układać trasy wycieczek. Aplikacja powinna prowadzić użytkownika po trasie podczas nawigowania. Każdy użytkownik mógłby zdobywać punkty i doświadczenie za dokonywane czynności. Wyznaczeni użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania nowych obiektów turystycznych.

Aplikacja w kolejnej wersji powinna zawierać możliwość tworzenia szlaków turystycznych oraz budowania historii wokół odbywanej podróży przez użytkownika. Również powinna rozbudowywać grywalizacją i możliwości społeczności.

Harmonogram
Zgłoszenia od 18.08.2021 do 23.08.2021
Przewidywane zakończenie dialogu 25.08.2021
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Warszawa.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje
  • Opublikowanie aplikacji w App Store i Google Play oraz utrzymanie jej przez okres 2 lat od publikacji.
  • Utrzymanie systemu treści pozwalającego moderację obiektów na mapie.
  • Zapewnienie wielu źródeł importowania danych o obiektach.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Tomasz Topolewski
tel. 880521319
Tomasz.Topolewski@kprm.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Dokumentacja konsultacji
Podsumowanie dialogu technicznego
TAGI
aplikacja mobilnagrywalizacjamapyturystyka
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.