Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: System zarządzania i monitorowania ruchu kołowego w ramach projektu Human Smart Cities
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
przewidywany budżet wdrożenia
492 000,00 zł brutto
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Miasto Ostróda jest przecięte przez oś linii kolejowej. Przez wąskie gardło o szerokości kilkuset metrów przechodzi cały ruch samochodowy pomiędzy północną i południową częścią miasta. Do niedawna, kierowcy tracili bardzo dużo czasu stojąc w korku, po zamknięciu dwóch jednokierunkowych przejazdów kolejowych w centrum miasta. Sytuacja uległa zmianie po podjęciu decyzji o budowie wiaduktu, który docelowo miał skrócić czas podróży między częściami miasta rozciętymi linią kolejową. Wiadukt został wybudowany i kierowcy wiedzą o możliwości skorzystania z tego ciągu komunikacyjnego. Wymaga to jednak nadłożenia drogi, gdyż wiadukt znajduje się poza głównym ciągiem komunikacyjnym w mieście. Wielu kierowców nadal decyduje się korzystać z trasy przez przejazdy kolejowe, a tym samym na ryzyko utknięcia w korku. Kierowcy nie wiedzą, kiedy oraz na jak długo zostaną zamknięte przejazdy i nie mogą podjąć właściwej decyzji, skracającej czas przejazdu na drugą stronę linii kolejowej.

Zadanie jest więc odpowiedzią na zmianę w układzie komunikacyjnym miasta po wybudowaniu wiaduktu nad linią kolejową i pozwoli dokonać świadomego wyboru trasy.

Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach projektu “Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element ostródzkiej idei Human Smart Cities” finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. W projekcie przewidziano szereg działań służących poprawie poruszania się po mieście, w tym pomiary i analizę ruchu kołowego, wykonanie  koncepcji budowy dróg rowerowych, budowę bezpiecznych przejść dla pieszych oraz systemu zarządzania ruchem.

Projekt zakłada również szeroką współpracę z mieszkańcami na każdym etapie jego realizacji. Potencjalny Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w konsultacjach społecznych oraz uwzględnienia w zaproponowanym rozwiązaniu uwag wypracowanych w ich trakcie.

Oczekiwana zmiana

Wdrożenie systemu ułatwiającego kierowcom przejazd przez linię kolejową poprzez zaprojektowanie rozwiązania pozwalającego na wyświetlanie na elektronicznych tablicach zmiennej treści informacji o statusie przejazdu kolejowego – otwarty/zamknięty (ewentualnie szacowanym czasie zamknięcia rogatek).

Zadanie może być zrealizowane na dwa sposoby:

- poprzez detekcję pociągów zbliżających się do przejazdów

- detekcję ruchu opuszczania szlabanów kolejowych.

Rozwiązanie to pozwoli kierowcom podjąć decyzję czy wybrać drogę przez przejazd czy przez wiadukt. W efekcie pozwoli to na przekierowanie części ruchu kołowego na wiadukt i zwiększenie wykorzystania wiaduktu o 30 % w terminie 6 miesięcy od wdrożenia systemu.

Zwiększenie komfortu kierowców w poruszaniu się po Ostródzie oraz zwiększenie wykorzystania wiaduktu o min. 30% w okresie 6 miesięcy od wdrożenia systemu.

Wskaźniki realizacji

Zmniejszony ruch pojazdów o około 30% w obrębie przejazdów kolejowych, dzięki temu płynniejszy ruch pojazdów w mieście oraz zmniejszenie frustracji kierowców.

Zmiana przyzwyczajeń kierowców, zwiększenie wykorzystania o około 30% istniejącego wiaduktu - jako pierwszy wybór przejazdu.

Zmniejszone zanieczyszczenie środowiska.

Zwiększone bezpieczeństwo, zadowolenie oraz jakość życia mieszkańców i turystów.

Oczekiwany czas wdrożenia

Czas od podpisania umowy do dostarczenia ostatniego elementu wdrożonego produktu.
31.12.2022 r. - ostateczny termin wdrożenia rozwiązania innowacyjnego

Wymagania funkcjonalne

Oczekiwane GŁÓWNE funkcjonalności systemu

System musi składać się z detektorów ruchu szlabanów (w fazie zamykania i podnoszenia się) w obrębie miasta Ostróda:

Zamknięciu / otwarciu rogatek na przejazdach kolejowych
Intuicyjny przekaz za pomocą ikon i/lub krótkich komunikatów
Skuteczność na poziomie min. 95%

OCZEKIWANIA DODATKOWE

System może się składać z detektorów pojazdów kolejowych poruszających się linią kolejową Nr 353 w obrębie miasta Ostróda, umożliwiający z wyprzedzeniem przekazanie na tablice systemu kierowania ruchem kołowym w Ostródzie informacji o:

Szacowanym czasie do zamknięcia rogatek
Sugerowanym kierunku jazdy samochodem
Zamknięciu / otwarciu rogatek na przejazdach kolejowych
Intuicyjny przekaz za pomocą ikon i/lub krótkich komunikatów


System może również informować w sytuacji gdy rogatki są zamknięte o szacowanym czasie do ich otwarcia.

Pożądane jest również, aby system umożliwiał rozbudowę o kolejne tablice oraz funkcjonalności, np. informacje o zamknięciu ulic z innych powodów (np. przebudowa dróg, procesje, przemarsze, zgromadzenia, itp.).

Pożądane jest również, aby system udostępniał informację o statusie rogatek w formie API lub JSON lub innej informacji możliwej do maszynowego wykorzystania (np. w aplikacjach na smartfony, aplikacjach internetowych, citizen science, itp.).

Harmonogram
Zgłoszenia od 22.03.2022 do 30.03.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 22.04.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Ostróda.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Karol Żurański
tel. 896429439
karol.zuranski@um.ostroda.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
przetwarzanie obrazówuczenie maszynowe
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.