Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wstępne konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na stworzeniu i wdrożeniu systemu zagospodarowania osadów powstających w gminnej oczyszczalni ścieków
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
przewidywany budżet wdrożenia
600 000,00 zł brutto
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby
 • Ceny nawozów - wysokie nie możemy oddawać odpadu, musimy sprzedawać odpad lub przerabiać i oddawać rolnikom gmina rolnicza - rolnictwo specjalistyczne,
 • Zagłębie Dyniowe  - nasi rolnicy są aktywni, współpracują ze sobą - w szczególności gospodarstwa ogrodnicze, odbiór nawozu nie będzie problemem - mamy chętnych, gmina rolnicza - rolnictwo specjalistyczne,
 • Zagłębie Zielarskie technologia osadu czynnego - oczyszczalnia działa od 2010 r.

 

Oczekiwana zmiana
 • 1. Zmniejszyć ilość wyjściową osadów (osad jest odpadem); chcemy się go pozbyć, chcemy stosować taką technologię, która sprawi, że z oczyszczalni będzie wychodzić go mniej (wagowo / objętościowo) i będzie zawierać mniej substancji organicznych,

2. osady w całości odwodnione i higienizowane | zagęszczamy go przez co jest go mniej objętościowo | pewne urządzenia już mamy, jeżeli to możliwe to chcemy je wykorzystać ponownie,

3. osady w całości wracają do środowiska | cały proces jest przyjazny dla środowiska, nie wydziera odorów / fetorów odczuwalnych dla najbliższych mieszkańców oczyszczalni (400 metrów),

4. znamy najlepszą technologię | chcemy, aby nawóz był w postaci stałej| ekspert pokazuje nam dostępne technologie, wiem z czego możemy wybrać | to co wybieramy jest dopasowane do nas,

5. racjonalizujemy koszty przedsięwzięcia | stosowanie niektórych procesów jest drogie | nie chcemy wchodzić w duże koszty wytworzenia / eksploatacji, gdyż w cenie będzie trudno to odzyskać (brak kontroli nad ceną - wody polskie),

6. rolnik sam odbiera i stosuje nawóz w swoim gospodarstwie | dzisiaj jest na tyle mokry, że transportowania go naczepą jest niemożliwe - kapie | chcemy, aby był suchy / granulowany - tak, aby można to było transportować czymkolwiek oraz aby można go było rozrzucać po polu maszynami, które rolnicy już mają,

7. wiemy ja składować / magazynować produkt | musimy znaleźć sposób na magazynowanie nawozu --- rolnik może z niego skorzystać tylko w niektórych okresach, a produkujemy ciągle.

Wymagania funkcjonalne
 • Osad przerabiamy na bieżąco,
 • Nie hałdujemy osadu,
 • Nie jesteśmy uciążliwi dla mieszkańców.

UŻYTECZNOŚĆ

 • nawóz musi być sypki
 • nawóz musi być łatwy do transportu
 • nawóz można odebrać "samodzielnie"
 • nawóz można pakować w opakowania zbiorcze
 • możliwość przechowywania (1) przez producenta (2) przez rolnika |zgodnie z cyklem rozwoju rośliny, sztuki, bezpieczeństwa
 • produkt końcowy nie jest opadem (na polu formalnym i funkcjonalnym)

EKONOMIA

 • atrakcyjność cenowa nawozu dla. odbiorcy końcowego
 • ekonomika wdrożenia i utrzymania systemu | nie chcemy podnosić ceny odbioru ścieków dla odbiorcy końcowego

BEZPIECZEŃSTWO

 • certyfikacja składu / bezpieczeństwa
 • chcemy sprawdzoną technologię od wiarygodnego dostawcy
 • uciążliwość dla środowiska nie może pogorszyć się w stosunku do dzisiaj (gazy, opary, zapachy, pyły)
 • ograniczyć czynniki szkodliwe dla operatora oczyszczalni (chemia, pyły, kontakt) | musimy dbać o ludzi
Harmonogram
Zgłoszenia od 12.04.2022 do 22.04.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 25.04.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Biała Podlaska.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje

nie dotyczy

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Dariusz Gromisz
tel. 833782033
dgromisz@wisznice.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.