Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie aplikacji do samodzielnej obsługi PSZOK w Skokach.
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Gmina Skoki posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skokach. Uprawnieni użytkownicy mogą korzystać z PSZOK 3 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach. PSZOK w Skokach obsługuje pracownik zatrudniony przez Urząd Miasta i Gminy Skoki.

Poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań tj. specjalnej aplikacji do obsługi PSZOK, uprawnieni mieszkańcy będą mogli samodzielnie korzystać z PSZOK, także poza godzinami obsługiwanymi przez pracownika Urzędu. Rozwiązanie to powinno zwiększyć dostępność PSZOK, ułatwić użytkownikom korzystanie z PSZOK, a docelowo zwiększyć poziom segregacji odpadów.

Szczegóły w załączniku - Scenariusz.

Oczekiwana zmiana

Poprzez wdrożenie aplikacji użytkownicy będą mogli korzystać z PSZOK w Skokach, także poza wyznaczonymi godzinami, w których PSZOK jest obsługiwany przez pracownika Urzędu

Rozwiązanie powinno docelowo zwiększyć ilość użytkowników PSZOK oraz poziom wysegregowanych odpadów.

Wymagania funkcjonalne

Aplikacja powinna umożliwiać użytkownikom PSZOK:

  • przygotowanie karty przekazania odpadu przed udaniem się do Punktu (w tym sprawdzenie ewentualnych limitów i rodzajów odpadów, które mogą być dostarczone na PSZOK),
  • podglądu  z kamery monitorującej ilość osób oczekujących na wjazd na teren PSZOK,
  • samodzielnego wjazdu na teren PSZOK poprzez użycie skanera kodu kreskowego bądź RFID (z karty, którą obecnie posiadają użytkownicy PSZOK),
  • zważenia poszczególnych rodzajów przywiezionych odpadów oraz wprowadzenia (ręcznie bądź automatycznie) danych do aplikacji.

Aplikacja powinna umożliwiać bieżącą synchronizację wprowadzanych danych z z bazą danych użytkowników.

Harmonogram
Zgłoszenia od 27.04.2022 do 06.05.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 20.05.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Skoki.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Blanka Gaździak
tel. 618925800
sekretarz@gmina-skoki.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
aplikacja mobilnaduże zbiory danych
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.