Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wstępne Konsultacje Rynkowe w zakresie Inteligentnego Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Oświetlenie miejskie w Tychach w większości wyposażone jest w sterowniki (z możliwością sterowania każdą oprawą). Modernizacja oświetlenia przebiegała etapami, obecnie miasto dysponuje ok. 6600 oprawami led, wyposażonymi w sterowniki. Obecnie sterowanie oświetleniem odbywa się przy użyciu oprogramowania Apanet GreenSystem.

Aktualnie w mieście prowadzona jest realizacja Inteligentnego Systemu Zarządzania ruchem. System obejmujący blisko 40 skrzyżowań w mieście. Wyposażony jest w detektory ruchu i system monitoringu oraz stacje pogodowe. System odpowiada za zarządzanie ruchem w mieście z zachowaniem priorytetu transportu publicznego i pojazdów uprzywilejowanych.

 

UWAGA: Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://bip.umtychy.pl/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta/6171

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające wymagania
określone w Ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@umtychy.pl ;
3. Termin składania zgłoszeń: do 06.05.2022 r. godz. 12.00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do
Zamawiającego.

Oczekiwana zmiana

Przedmiotem jest opracowanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy. System ma wykorzystywać dane źródłowe z ITS (inteligentnego Systemu zarządzania Ruchem) o natężeniu ruchu i warunkach pogodowych i sterować systemem oświetlenia miejskiego (ulicznego i parkowego).

Cel: Ograniczenie zużycia energii o min. 10 % w skali roku

 

Wymagania funkcjonalne

Wymagania względem projektu:

  • zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego (pieszych, kierowców, rowerzystów);
  • minimalizacja negatywnego wpływu oświetlenia ulicznego na dobrostan mieszkańców, fauny i flory miasta;
  • zachowanie bezpieczeństwa systemu (odporność na ataki hackerskie);
  • stały kontakt między zamawiającym a wykonawca w czasie trwania wdrożenia;
  • wsparcie IT w zakresie używania platformy.

Składowe projektowanego systemu:

  • aplikacja webowa i mobilna do automatycznego sterowania systemem z czytelnym wygodnym interfejsem;
  • możliwość wpływania na  parametrów od których zależy sposób zmiany oświetlenia;
  • rejestrowanie danych;
  • generowanie raportów.
Harmonogram
Zgłoszenia od 29.04.2022 do 06.05.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 13.05.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Tychy.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Jan Cofała
tel. 785006988
jan.cofala@umtychy.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
aplikacja mobilnaprojektowanie UXduże zbiory danych
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.