Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wstępne konsultacje rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i wdrożenie aplikacji mMiasto (mojeMiasto)
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Miasto traci swoje funkcje społeczne i gospodarcze, ze względu na to chcemy stwarzać warunki korzystne dla zamieszkania i przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom które występują w mieście. Wizerunek miasta nowoczesnego pozwoliłby, też na szersza promocję miasta przyciągającego młodych ludzi i stworzyłby im tutaj najlepsze warunki do życia.Istnieje ogromna potrzeba włączania mieszkańców w aktywne podejmowanie decyzji miejskich ze względu na ograniczone środki budżetowe- inwestycje lepiej zaplanowane i lepiej trafiające w potrzeby mieszkańców. Istnieje konieczność zmiany wizerunku nawiązywania relacji UM-mieszkańcy i zerwania z wizerunkiem urzędu jako skostniałej, mało przyjaznej instytucji. Docelowo aplikacja pozwalałaby w jednym miejscu ma  stworzenie przyjaznego miasta z  łatwym i prostym dostępem do usług miejskich oraz wysokich standardów obsługi klientów w mieście.

Oczekiwana zmiana

Podstawową korzyścią odbiorców zewnętrznych (mieszkańców) będzie ułatwienie załatwiania spraw urzędowych oraz tak prostych czynności jak opłaty parkingowe.

Osoby aktywne sportowo oraz odbiorcy kultury będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji, rezerwacji czy zakupu biletów.

Pozostali mieszkańcy odniosą korzyści z uproszczonego dostępu do informacji urzędowych - alarmów, powiadomień, ostrzeżeń, a także bezpośrednich płatności za czynsze, podatki, śmieci inne opłaty urzędowe.

Mieszkańcy będą mieli też poczucie wpływu na życie miasta poprzez konsultacje społeczne.

Wymagania funkcjonalne

1.            Umawianie  wizyt stacjonarnych w UM

2.            Umawianie wizyt online w UM

3.            Moduł “Moje płatności”

4.            Moduły powiadomienia / zgłoszenia

5.            Rezerwacja obiektów sportowych

6.            Opłata parkingowa

 

Idealnym rozwiązaniem byłaby możliwość "skalowania" rozwiązania i dodawania modułów oraz wykorzystania aplikacji także w innych samorządach. W grę wchodzi także partnerstwo publiczno-prywatne, albo komercyjne wykorzystanie aplikacji w dalszych latach.

 

Harmonogram
Zgłoszenia od 17.05.2022 do 17.07.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 31.07.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Kamienna Góra.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje

Adres BIP:

https://bip.kamiennagora.pl/

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Paweł Fryc
tel. 500135414
pawelfryc@gazeta.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
aplikacja mobilnaprojektowanie UX
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.