Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na System Wideowizyt w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Miasto Białystok w 2019 roku przeprowadziło badanie dotyczące przygotowań do projektu w ramach działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Podczas przeprowadzonych badań wśród mieszkańców miasta zidentyfikowana została potrzeba zminimalizowania ilości niezbędnych wizyt w urzędzie i obsługi spraw on-line.

Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 pojawiły się problemy z fizycznym dostępem do Urzędu. W odpowiedzi na restrykcje wówczas wprowadzone, w 2021 roku zostały przeprowadzone wstępne konsultacje z Departamentami odpowiedzialnymi za kontakt z klientem odnośnie kategorii, typu bądź rodzaju spraw możliwych do obsługi interesanta podczas wideo wizyty. Efektem tych konsultacji było wyodrębnienie ponad 40 typów oraz listy spraw możliwych do realizacji w trakcie obsługi wideo umożliwiając tym samym mieszkańcom na rzadsze wizyty fizyczne w urzędzie.

Dodatkową inspiracją była niepotrzebna strata czasu na kilkukrotne wizyty w Urzędzie w celu załatwienia jednej sprawy. Ponadto, wystąpiła chęć posiadania platformy do komunikacji z mieszkańcami (zarówno bezpośredniej jak i konsultacji społecznej) wśród niektórych Departamentów Urzędu.

Oczekiwana zmiana
 • wskaźnik konwersji przy dotarciu do mieszkańców
 • satysfakcja mieszkańców z dotychczasowych kontaktów/usług z Urzędem
 • % udział spraw załatwianych online do spraw jakie są możliwe do załatwienia w Urzędzie
 • optymalizacja współczynnika wizyt fizycznych w Urzędzie
 • ocena ilości wizyt na podstawie karteczek elektronicznych w kolejce - z uwzględnieniem potencjalnych powodów zwiększonej/zmniejszonej ilości wizyt (np.: wynikający z mniejszej rejestrowanych pojazdów, ilości osób kończących 18 lat)
 • ilość osób korzystających z wizyty on-line
Wymagania funkcjonalne
 • Weryfikacja tożsamości:
 1. moje ID
 2. EdO App
 3. Profil Zaufany
 4. mObywatel/mTożsamość
 • Integracja z kalendarzem poczty - wyznaczenie terminu spotkania
 • Intuicyjny interfejs
Harmonogram
Zgłoszenia od 20.05.2022 do 26.05.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 31.05.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Białystok.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Monika Kamińska
tel. 858696859
mkaminska@um.bialystok.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.