Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Stworzenie projektu i wykonania Platformy Smart Energy
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Stworzenie projektu i wykonania Platformy Smart Energy dla budynków użyteczności publicznej, która będzie zbierać i porównywać oraz udostępniać dane nt. zużycia mediów  – energii cieplnej, energii elektrycznej i gazu.

Oczekiwana zmiana

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest:
1) Rozeznanie rynku,
2) Określenie wartości zamówienia,
3) Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia,
4) Doradztwo w zakresie postanowień umowy.

Wszystkie informacje zawarte w załączonej dokumentacji - Postępowanie: Postępowanie: OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH (WKR) na: Stworzenie projektu i wykonania Platformy Smart Energy - Platforma Zakupowa

 

Wymagania funkcjonalne
Harmonogram
Zgłoszenia od 27.05.2022 do 02.06.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 30.06.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Poznań.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje

Więcej informacji i możliwość zapisania na WKR na platformie zamawiającego - Miasto Poznań  - Postępowanie: OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH (WKR) na: Stworzenie projektu i wykonania Platformy Smart Energy - Platforma Zakupowa

 

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Emilia Wasielewska
tel. 603301127
emilia_wasielewska@um.poznan.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
duże zbiory danych
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.