Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
System dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Położenie geograficzne i umiarkowany klimat sprzyjają rozwojowi rolnictwa w Polsce. Produkty rolno-spożywcze pochodzące znad Wisły są cenione nie tylko na rynkach lokalnych, ale także poza granicami kraju. Jednak odbiorcy tych produktów, zwłaszcza konsumenci, najczęściej zdani są na mocno ograniczone, a przy tym dowolnie sformatowane informacje na temat pochodzenia i warunków uprawy roślin oraz hodowli i chowu zwierząt, które są źródłem nabywanej żywności.

Oczekiwana zmiana

Rozwiązaniem problemu ma być stworzenie ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi, udokumentowanymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli i chowu zwierząt oraz uprawy roślin dla produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku. Zakres danych ma obejmować cały cykl produkcyjny, a w przypadku produktów roślinnych także przedprodukcyjny - przygotowanie i monitoring stanu gleby przeznaczonej pod uprawę zapewniając możliwość potwierdzenia autentyczności, jakości i bezpieczeństwa żywności. Wygenerowany z systemu dokument, nazwany paszportem, będzie informował zainteresowanych, o tym kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność, oferowaną klientom.

 

Wymagania funkcjonalne

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie mechanizmu umożliwiającego sprawne, jak najbardziej kompletne, niezaprzeczalne i jak najbardziej automatyczne gromadzenie zdarzeń mających miejsce w trakcie produkcji rolnej i przekazywanie tych informacji do systemu centralnego. Kluczowym zakresem pracy konkursowej jest propozycja przetwarzania danych oraz zamierzania innowacyjnego minimalizująca udział człowieka w procesie pozyskiwania informacji o produkcji rolnej istotnej z punktu widzenia dalszych przetwórców tej żywności i jej konsumentów.

Harmonogram
Zgłoszenia od 04.07.2022 do 11.07.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 27.07.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: .

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Patrycja Kulikowska-Ogonek
tel. 538890532
patrycja.kulikowska-ogonek@nask.pl
Pytania i odpowiedzi
Dokumentacja konsultacji
Podsumowanie dialogu technicznego
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.