Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Stworzenie i wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci aplikacji poświęconej zabytkom położonym na terenie powiatu krakowskiego
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Powiat Krakowski jest obszarem, na którym znajduje się wiele zabytków ruchomych i nieruchomych, które ewidencjonowane są w różnych bazach danych (gminnych oraz wojewódzkich) a dane na temat obiektów zabytkowych zapisywane są w różnej formie. Nie istnieje również jedno miejsce w którym można by uzyskać informacje na temat obiektów zabytkowych w oderwaniu od ich położenia na terenie jednej czy drugiej gminy.

Powiat Krakowski zaprasza do konsultacji na temat stworzenia i wdrożenia innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci aplikacji poświęconej zabytkom położonym na terenie powiatu krakowskiego, którego głównym zadaniem będzie prowadzenie w ujednoliconej formie Ewidencji Obiektów Prawem Chronionych oraz prezentacja Ewidencji w atrakcyjny dla obywatela (mieszkańca/turysty) sposób.

Projekt zakłada:

  1. stworzenie Systemu Ewidencji Obiektów Prawem Chronionych wraz z rozwiązaniem portalowym do prezentacji gromadzonych danych.
  2. stworzenie dedykowanej aplikacji mobilnej dla społecznych opiekunów zabytków i pracowników administracji.
Zdjęcia
Funkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzeby
Oczekiwana zmiana

Oczekiwana zmiana wynikała będzie z wdrożenia rozwiązania, które z jednej strony udostępni gminom możliwość prowadzenia Ewidencji Obiektów Prawem Chronionych w ujednoliconej formie zgodnej ze schematami baz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, z drugiej zaś pozwoli na zasilanie danymi pozyskiwanymi przez społecznych opiekunów zabytków. Udostępniony zostanie portal www Obiektów Prawem Chronionych - miejsce prezentacji i udostępniania danych zgromadzonych w ramach Gminnych ewidencji zabytków społeczeństwu. Ma udostępniać podstawowe informacje o obiekcie oraz zapewnić dostęp do pełnej informacji zawartej w kartach ewidencyjnych i kartach adresowych

Wymagania funkcjonalne

Zarys planowanego rozwiązania:

I.      System Ewidencji Obiektów Prawem Chronionych składał się będzie z:
1.    części serwerowej (centralnej) zapewniającej:
a)    serwer baz danych – przechowujący:
·         bazy danych Obiektów Prawem Chronionych,
·         bazę danych społecznych opiekunów zabytków
b)    aplikację serwerową do prowadzenie Ewidencji
c)    propagowanie danych WMS/WFS
2.    części klienckiej – zapewniającej wygodne wprowadzanie danych do bazy z różnych rodzajów źródeł oraz ich niezbędną obróbkę, w formie:
a)    oprogramowania przeglądarkowego
b)    wtyczki do istniejącego oprogramowania GIS (np. QGIS) – jako dodatkowe narzędzie do zarządzania danymi
3.    aplikacji mobilnej – umożliwiającej zarejestrowanym użytkownikom zbieranie danych w terenie dostępnej na platformy:
a)    Android
b)    iOS

II.   Dane z Ewidencji wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami prezentowane będą na Portalu Obiektów Prawem Chronionych

Harmonogram
Zgłoszenia od 01.09.2022 do 09.09.2022
Przewidywane zakończenie dialogu 31.10.2022
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Kraków.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje

Ogłoszenie i komplet dokumentacji dot. wstępnych konsultacji rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Stworzenie i wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci aplikacji poświęconej zabytkom położonym na terenie powiatu krakowskiego opublikowane są na platformie SMARTPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spwk/public/postepowanie?postepowanie=32998626 

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Piotr Jaworski-Grzanka
tel. +48123979112
pjaworskigrzanka@powiat.krakow.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.