Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
,,System obsługi mieszkańców uwzględniający wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami, a pracownikami Urzędu Gminy Iwanowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Komunikacja wewnątrz Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

1. Przedmiotem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest dostawa i wdrożenie ,,Systemu obsługi mieszkańców uwzględniającego wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami, a pracownikami Urzędu Gminy Iwanowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach. Komunikacja wewnątrz Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. 

Oczekiwana zmiana

1.    Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest:

a) uzyskanie informacji/doradztwo w szczególności w zakresie:

-aspektów technologicznych systemu, parametrów technicznych urządzeń;

-wymogów odnoszących się do wzoru umowy – warunki realizacji zamówienia, termin wykonania zamówienia, etapy realizacji, sposób rozliczenia, wartość zamówienia, prawa autorskie;

- zarządzania systemem i obsługi powdrożeniowej;

- wymogów odnoszących się do dokumentacji przetargowej/prac konkursowych oraz analiza przez Wykonawców sposób wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

b) uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania Postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.

2.    Przedmiotem Konsultacji mogą być w szczególności:

1)    pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym:

- opisu przedmiotu planowanego zamówienia;

-możliwości podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia; (c) oszacowania wartości zamówien

- warunków udziału w postępowaniu;

- istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2)    poinformowanie wykonawców o wymaganiach Zamawiającego dotyczących planowanego Postępowania;

3)    informacje związane z realizacją zamówienia i jego kosztami zgodnie z potrzebami Zamawiającego;

4)    zebranie innych informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego Postępowania.

Wymagania funkcjonalne

1.   System dotyczący obsługi mieszkańców powinien spełniać następujące potrzeby Zamawiającego  i cechować się następującymi funkcjonalnościami:

Wymagania funkcjonalne

Prowadzenie przez chatbot konwersacji z użytkownikiem zgodnie ze zdefiniowanymi scenariuszami dialogowymi.
Dokonywanie przez silnik konwersacyjny analizy semantycznej, kontekstu i intencji pytania i dopasowywanie stosownej odpowiedzi z bazy wiedzy.
Statyczna baza wiedzy chatbota, obejmująca odpowiedzi na często zadawane pytania.
Baza wiedzy rozbudowywalna przez administratorów systemu.
Monitorowanie jakości działania chatbota – dostępność funkcji raportowania i tworzenia statystyk prowadzonych dialogów, w szczególności prowadzenie logu sesji dialogowych, dla których chatbot nie był pewien odpowiedzi.
Zapewnienie mechanizmów umożliwiających budowanie i testowanie dialogów użytkownikom bez wiedzy programistycznej.
Opcjonalnie – zapewnienie mechanizmu rejestrowania prowadzonych dialogów.
 

Wymagania techniczne i inne

Obsługa języka polskiego.
Aplikacja wykorzystuje mechanizm web-widget dla uruchomienia okna dialogu na stronach internetowych.
Aplikacja działająca w trybie web-widget zapewni przyjazny, nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika.
Aplikacja wspiera popularne przeglądarki WWW (co najmniej Mozilla Firefox, Google Chrome i Microsoft Edge) w ich ostatnich wersjach oraz dwie wersje wstecz.
Funkcjonowanie aplikacji nie może wymuszać dodatkowej instalacji jakichkolwiek komponentów na urządzeniach końcowych użytkownika.
Nie jest wymagane logowanie ani autoryzacja użytkownika dla prowadzenia dialogu z chatbotem.
Opcjonalnie: Aplikacja zapewnia integrację i możliwość prowadzenia konwersacji w systemie Facebook Messenger.
Opcjonalnie: Aplikacja zapewnia integrację i możliwość prowadzenia konwersacji w systemie Whatsupp.
Opcjonalnie: Aplikacja zapewnia integrację i możliwość prowadzenia konwersacji w systemie Signal.
Otwartość rozwiązania – dostępność API (Application Programming Interface) silnika konwersacyjnego dla deweloperów lub użytkowników technicznych.
Obecność mechanizmów bezpieczeństwa zapewniających izolację danych przesyłanych w ramach dialogu użytkownik – chatbot.
Zapewnienie wyświetlania komunikatów o błędach, np. o niedostępności aplikacji chatbota.
Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wdrożoną aplikację.

Harmonogram
Zgłoszenia od 14.02.2023 do 28.02.2023
Przewidywane zakończenie dialogu 31.03.2023
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Kraków.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Inne, istotne planowane zapisy umowy o realizacje

Szczegóły wstępnych konsultacji zamieszczono w załącznikach na stronie internetowej pod adresem: Strona internetowa_ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwanowice pod adresem: BIP_ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Paulina Czekaj
tel. 123884003
pczekaj@iwanowice.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.