GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Platforma szkoleniowa dla Funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
kiedy można wysyłać zgłoszenia
od 12.09.2019 do 28.10.2019
pula nagród
60 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
600 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Krajowa Administracja Skarbowa nie dysponuje zintegrowanym narzędziem, które umożliwiłoby podniesienie wiedzy z zakresu interpretacji obrazów RTG. Powstanie takiego systemu przełożyłoby się na zwiększenie skuteczności kontroli z wykorzystaniem urządzeń RTG, a tym samym uszczelnienie granic UE. Efektem tego będzie zwiększenie wpływów do budżetu Państwa z podatku VAT i akcyzy oraz ograniczenie szarej strefy.

Oczekiwana zmiana

Założeniem wyzwania jest stworzenie ogólnopolskiej platformy szkoleniowej do e-learningu dla Funkcjonariuszy Celno-Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, która ma za zadanie:

 • Podniesienie wiedzy funkcjonariuszy dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG do prześwietlania towarów i środków transportu z zakresu interpretacji obrazów RTG (uszczelnienie granic UE i budżetu RP VAT, akcyza, podatek dochodowy - ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami);
 • Podniesienie kompetencji osób obsługujących wielkogabarytowe urządzenia RTG do prześwietlania towarów i środków transportu z zakresu obsługi technicznej ww. urządzeń (utrzymywanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, szybsza lokalizacja ewentualnej usterki);
 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obsługi źródeł promieniowania wykorzystywanych w procesie skanowania (bezpieczeństwo obsługi urządzeń RTG, osób obsługujących oraz użytkowników skanowanych środków transportu).
Wymagania funkcjonalne

Platforma szkoleniowa w postaci aplikacji webowej umożliwiająca dostęp osób zainteresowanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. System powinien na bieżąco monitorować poziom wiedzy kursantów i dopasowywać do niego poziom szkoleń.

Platforma powinna dopasowywać się do profilu użytkownika, w którym określony będzie między innymi typ przejścia granicznego oraz rodzaj urządzenia na którym wykonuje kontrolę.

Cztery moduły szkoleniowe:

 • Moduł z interpretacji obrazu (wersja light i full) dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu;
 • Moduł z obsługi akceleratora;
 • Moduł z ochrony radiologicznej;
 • Moduł dla wsparcia technicznego;

Dla modułu interpretacji obrazów program symulujący środowisko do interpretacji obrazów.

Możliwość dodawania, edytowania i usuwania kursów w ramach stworzonych modułów.

Integracja z programami inspekcyjnymi producentów urządzeń RTG.

 „Frontend” z kursami:

 • Wybór kursu;
 • Przyjazny interfejs dla użytkownika;

„Frontend” / „backend” do obsługi kursów:

 • Zarządzanie kursami (dodawanie, edycja i usuwanie);
 • Zarządzanie mediami (dodawanie, edycja i usuwanie);

 „Backend” dla administratora: 

 • Przypisywanie użytkowników do kursów;
 • Przypisywanie trenerów do kursów;
 • Zarządzanie użytkownikami;
 • Przeglądanie statystyk;
 • Logi administracyjne;

Zamawiający nie dopuszcza stosowania gotowych platform.

W II etapie konkursu nie ma możliwości zmiany technologii zastosowanej w etapie I – w takim przypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Student
- przejrzysty interfejs;
- intuicyjne poruszanie się po systemie;
Trener
- profilowanie kursów w zależności od typu prowadzonego szkolenia;
- indywidualny dobór materiałów w ramach lekcji;
- podgląd wyników prowadzonych kursów;
Administrator merytoryczny
- intuicyjne zarządzanie kursami i profilami użytkowników;
- dodawania, edytowania i usuwania kursów;
- możliwość edytowania szablonów kursów;
Administrator techniczny
- zarządzanie użytkownikami;
- zarządzanie profilami użytkowników;
- przeglądanie statystyk i logów systemu;
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020
Ogłoszenie wyników do 14.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

W systemie muszą być zdefiniowane następujące role:

- student:

-- wykonywanie kursów;

- trener:

-- wykonywanie kursów;

-- wybór przykładów na dany kurs;

- administrator merytoryczny:

-- wykonywanie kursów;

-- wybór przykładów na dany kurs;

-- dodawanie, edycja i usuwanie przykładów;

-- dodawanie multimediów;

-- tworzenie profili zadaniowych;

-- przeglądnie statystyk wykonywanych kursów;

- administrator techniczny:

-- wykonywanie kursów;

-- wybór przykładów na dany kurs;

-- dodawanie, edycja i usuwanie przykładów;

-- dodawanie multimediów;

-- tworzenie profili zadaniowych;

-- przeglądnie statystyk wykonywanych kursów;

-- zarządzanie użytkownikami;

-- dodawanie użytkowników do zdefiniowanych profili;

-- przeglądanie statystyk i logów systemu;

Każdy użytkownik ma dostęp do platformy jedynie po zalogowaniu się do systemu.

W I Etapie Wykonawca ma zaprezentować platformę szkoleniową posiadającą dwa moduły szkoleniowe:

- moduł z interpretacji obrazu dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu;

- moduł dla wsparcia technicznego;

W przypadku modułu z interpretacji obrazów system ma prezentować dane w formie zaprezentowanej przez Zamawiającego oraz posiadać funkcję przeglądania wpisów archiwalnych dotyczących kontrolowanego środka transportu lub kierowcy. Dodatkowo moduł musi mieć możliwość zaprezentowania pliku graficznego w formacie *.jpg, *.png lub *.tiff w celu analizy obrazu. Mają być zaimplementowane następujące możliwość przekształcania zdjęć:

- powiększanie i pomniejszenie;

- rozjaśnianie i przyciemnianie;

- zmiana kontrastu;

Użytkownik ma mieć możliwość oznaczenia obszaru na pliku graficznym za pomocą prostokąta. Po zakończeniu analizy obrazu na zdjęciu ma być naniesiony obszar oznaczony przez użytkownika jak również prawidłowy wynik, który będzie zapisany w Systemie. Po ukończeniu pojedynczego przykładu użytkownik ma otrzymać opis wraz z prezentacją plików graficznych i multimediów (nagrania wideo) opisujących rozwiązanie danego przykładu.

Wszystkie wyniki użytkownika do danego przykładu mają być zapisywane w bazie danych.

W przypadku gdy zadanie zostanie błędnie rozwiązane System musi dany przykład powtarzać między innymi w następujących odstępach czasu: kolejna sesja, trzy dni później, tydzień później, miesiąc później, sześć miesięcy później i rok później.

W przypadku modułu dla wsparcia technicznego system ma mieć możliwość prezentacji filmów 360 HD w celu zaprezentowania urządzenia RTG wraz z podstawowymi informacjami. Dodatkowo będzie prezentowana grafika 2D, na której oznaczone będą obszary aktywne wpływające na dalszą reakcję Systemu i prezentację kolejnych etapów zadania. Przy każdym obszarze ma być możliwość wybrania kilku czynności, gdzie tylko jedna będzie prawidłową.

Po każdym zadaniu system ma prezentować rozwiązanie w formie opisowej wraz z prezentowaniem grafiki oraz multimediów.

Po każdym zakończonym kursie system musi prezentować wyniki przeprowadzonego kursu.

Dane na platformie mają być zapisane w standardzie SCORM.

Kryteria oceny I etapu
Ergonomia rozwiązania - waga 20%
- responsywność; - intuicyjność; - łatwość użycia;
Użyta technologia - waga 30%
- określenie kosztów stosowania rozwiązań płatnych; - zastosowana technologia ma umożliwiać rozwój Systemu; - technologia musi być aktualnie stosowana i ogólnie dostępna przy tego typu rozwiązaniach; - analiza danych wprowadzonych do Systemu celem doboru poziomu kursu do kompetencji uczestników;
Otwartość rozwiązania - waga 20%
- możliwość realizacji wybranych funkcji rozwiązania za pomocą API; - możliwość rozbudowy Systemu;
Czytelność przygotowanej oferty - waga 10%
- czytelność; - zwięzłość; - konkretność;
Prezentacja przygotowanego Systemu - waga 20%
- sposób prezentacja stworzonego rozwiązania; - realizacja założeń Zamawiającego; - dodatkowa funkcjonalność nie wymagana przez Zamawiającego;
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 25 000,00 PLN
2 miejsce: 15 000,00 PLN
3 miejsce: 10 000,00 PLN
4 miejsce: 7 000,00 PLN
5 miejsce: 3 000,00 PLN
Szczegóły II etapu konkursu

Etap II Konkursu polega na rozwinięciu rozwiązania stworzonego w ramach Etapu I.

W II Etapie wyzwania Wykonawca nie może zmieniać technologii, którą wybrał na Etapie I.

Dla modułu z interpretacji obrazów system ma mieć rozbudowaną funkcjonalność umożliwiającą przekształcenia graficzne prezentowanych plików graficznych. Ma ona zawierać funkcję używane przez operatorów RTG przy interpretacji obrazów. Dodatkowo ma być możliwość pobrania plików natywnych generowanych przez urządzenie RTG w procesie skanowania.

System ma być rozbudowany o moduły z obsługi akceleratora oraz z ochrony radiologicznej. Kursy z tej tematyki zawierały będą wstęp teoretyczny w postaci opisowej jak również z wykorzystaniem plików graficznych i multimediów. Po części teoretycznej będzie test z zakresu przedstawionej wiedzy.

Dodatkowo moduł wsparcia technicznego, moduły z obsługi akceleratora oraz z ochrony radiologicznej mają mieć możliwość tworzenie swoistej bazy wiedzy w której będzie można wyszukać informacje zawarte w kursach z danej tematyki.

System musi umożliwiać przygotowanie szkolenia adaptacyjnego, dopasowującego kursy do zdobytej wiedzy. Platforma musi posiadać mechanizm powiadomień o potrzebie odbycia szkolenia oraz przysłać istotne informacje określone przez Administratora Merytorycznego.

Platforma ma mieć funkcję aktywnej przerwy pozwalającej na krótką przerwę uczestnika kursy na przykład w postaci puzzli 2D maksymalnie 50 elementów, które przedstawiać będzie obraz pojazdu po prześwietleniu.

Platforma powinna mieć samouczek umożliwiający zapoznanie się z funkcjami systemu.

Dane na platformie mają być zapisane w standardzie SCORM.

Szkolenia na platformie mają mieć możliwość prowadzenia z udziałem e-mentora.

Jednym z modułów  na platformie ma być forum dyskusyjne umożliwiające użytkownikom wymianę informacji.

Platforma ma mieć możliwość tworzenia wirtualnych klas, do których można przypisywać uczestników kursów oraz dobierać materiał szkoleniowy.

Kryteria oceny II etapu
Ergonomia rozwiązania - waga 20%
- responsywność; - intuicyjność; - łatwość użycia;
Czytelność przygotowanej oferty - waga 10%
- czytelność; - zwięzłość; - konkretność;
Prezentacja przygotowanego Systemu - waga 20%
- sposób prezentacja stworzonego rozwiązania; - dodatkowa funkcjonalność nie wymagana przez Zamawiającego;
Stopień realizacji założeń dla Systemu - waga 30%
- kompletność przygotowanego Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
Model wdrożenia - waga 20%
- opis modelu wdrożenia; - określenie kosztów wdrożenia;
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Magdalena Drewicz
tel. 587749723
magdalena.drewicz@mf.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Dokumentacja postępowania
TAGI
wyszukiwanie nadużyć