GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Platforma szkoleniowa dla Funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
pula nagród
60 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
600 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Krajowa Administracja Skarbowa nie dysponuje zintegrowanym narzędziem, które umożliwiłoby podniesienie wiedzy z zakresu interpretacji obrazów RTG. Powstanie takiego systemu przełożyłoby się na zwiększenie skuteczności kontroli z wykorzystaniem urządzeń RTG, a tym samym uszczelnienie granic UE. Efektem tego będzie zwiększenie wpływów do budżetu Państwa z podatku VAT i akcyzy oraz ograniczenie szarej strefy.

Oczekiwana zmiana

Założeniem wyzwania jest stworzenie ogólnopolskiej platformy szkoleniowej do e-learningu dla Funkcjonariuszy Celno-Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej, która ma za zadanie:

 • Podniesienie wiedzy funkcjonariuszy dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG do prześwietlania towarów i środków transportu z zakresu interpretacji obrazów RTG (uszczelnienie granic UE i budżetu RP VAT, akcyza, podatek dochodowy - ochrona budżetu państwa przed wyłudzeniami);
 • Podniesienie kompetencji osób obsługujących wielkogabarytowe urządzenia RTG do prześwietlania towarów i środków transportu z zakresu obsługi technicznej ww. urządzeń (utrzymywanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, szybsza lokalizacja ewentualnej usterki);
 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obsługi źródeł promieniowania wykorzystywanych w procesie skanowania (bezpieczeństwo obsługi urządzeń RTG, osób obsługujących oraz użytkowników skanowanych środków transportu).
Wymagania funkcjonalne

Platforma szkoleniowa w postaci aplikacji webowej umożliwiająca dostęp osób zainteresowanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. System powinien na bieżąco monitorować poziom wiedzy kursantów i dopasowywać do niego poziom szkoleń.

Platforma powinna dopasowywać się do profilu użytkownika, w którym określony będzie między innymi typ przejścia granicznego oraz rodzaj urządzenia na którym wykonuje kontrolę.

Cztery moduły szkoleniowe:

 • Moduł z interpretacji obrazu (wersja light i full) dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu;
 • Moduł z obsługi akceleratora;
 • Moduł z ochrony radiologicznej;
 • Moduł dla wsparcia technicznego;

Dla modułu interpretacji obrazów program symulujący środowisko do interpretacji obrazów.

Możliwość dodawania, edytowania i usuwania kursów w ramach stworzonych modułów.

Integracja z programami inspekcyjnymi producentów urządzeń RTG.

 „Frontend” z kursami:

 • Wybór kursu;
 • Przyjazny interfejs dla użytkownika;

„Frontend” / „backend” do obsługi kursów:

 • Zarządzanie kursami (dodawanie, edycja i usuwanie);
 • Zarządzanie mediami (dodawanie, edycja i usuwanie);

 „Backend” dla administratora: 

 • Przypisywanie użytkowników do kursów;
 • Przypisywanie trenerów do kursów;
 • Zarządzanie użytkownikami;
 • Przeglądanie statystyk;
 • Logi administracyjne;

Zamawiający nie dopuszcza stosowania gotowych platform.

W II etapie konkursu nie ma możliwości zmiany technologii zastosowanej w etapie I – w takim przypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Student
- przejrzysty interfejs;
- intuicyjne poruszanie się po systemie;
Trener
- profilowanie kursów w zależności od typu prowadzonego szkolenia;
- indywidualny dobór materiałów w ramach lekcji;
- podgląd wyników prowadzonych kursów;
Administrator merytoryczny
- intuicyjne zarządzanie kursami i profilami użytkowników;
- dodawania, edytowania i usuwania kursów;
- możliwość edytowania szablonów kursów;
Administrator techniczny
- zarządzanie użytkownikami;
- zarządzanie profilami użytkowników;
- przeglądanie statystyk i logów systemu;
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 22.11.2019 do 13.12.2019
Ocena propozycji 10.01.2020
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 24.01.2020 do 14.02.2020
Ogłoszenie wyników do 28.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

W systemie muszą być zdefiniowane następujące role:

- student:

-- wykonywanie kursów;

- trener:

-- wykonywanie kursów;

-- wybór przykładów na dany kurs;

- administrator merytoryczny:

-- wykonywanie kursów;

-- wybór przykładów na dany kurs;

-- dodawanie, edycja i usuwanie przykładów;

-- dodawanie multimediów;

-- tworzenie profili zadaniowych;

-- przeglądnie statystyk wykonywanych kursów;

- administrator techniczny:

-- wykonywanie kursów;

-- wybór przykładów na dany kurs;

-- dodawanie, edycja i usuwanie przykładów;

-- dodawanie multimediów;

-- tworzenie profili zadaniowych;

-- przeglądnie statystyk wykonywanych kursów;

-- zarządzanie użytkownikami;

-- dodawanie użytkowników do zdefiniowanych profili;

-- przeglądanie statystyk i logów systemu;

Każdy użytkownik ma dostęp do platformy jedynie po zalogowaniu się do systemu.

W I Etapie Wykonawca ma zaprezentować platformę szkoleniową posiadającą dwa moduły szkoleniowe:

- moduł z interpretacji obrazu dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu;

- moduł dla wsparcia technicznego;

W przypadku modułu z interpretacji obrazów system ma prezentować dane w formie zaprezentowanej przez Zamawiającego oraz posiadać funkcję przeglądania wpisów archiwalnych dotyczących kontrolowanego środka transportu lub kierowcy. Dodatkowo moduł musi mieć możliwość zaprezentowania pliku graficznego w formacie *.jpg, *.png lub *.tiff w celu analizy obrazu. Mają być zaimplementowane następujące możliwość przekształcania zdjęć:

- powiększanie i pomniejszenie;

- rozjaśnianie i przyciemnianie;

- zmiana kontrastu;

Użytkownik ma mieć możliwość oznaczenia obszaru na pliku graficznym za pomocą prostokąta. Po zakończeniu analizy obrazu na zdjęciu ma być naniesiony obszar oznaczony przez użytkownika jak również prawidłowy wynik, który będzie zapisany w Systemie. Po ukończeniu pojedynczego przykładu użytkownik ma otrzymać opis wraz z prezentacją plików graficznych i multimediów (nagrania wideo) opisujących rozwiązanie danego przykładu.

Wszystkie wyniki użytkownika do danego przykładu mają być zapisywane w bazie danych.

W przypadku gdy zadanie zostanie błędnie rozwiązane System musi dany przykład powtarzać między innymi w następujących odstępach czasu: kolejna sesja, trzy dni później, tydzień później, miesiąc później, sześć miesięcy później i rok później.

W przypadku modułu dla wsparcia technicznego system ma mieć możliwość prezentacji filmów 360 HD w celu zaprezentowania urządzenia RTG wraz z podstawowymi informacjami. Dodatkowo będzie prezentowana grafika 2D, na której oznaczone będą obszary aktywne wpływające na dalszą reakcję Systemu i prezentację kolejnych etapów zadania. Przy każdym obszarze ma być możliwość wybrania kilku czynności, gdzie tylko jedna będzie prawidłową.

Po każdym zadaniu system ma prezentować rozwiązanie w formie opisowej wraz z prezentowaniem grafiki oraz multimediów.

Po każdym zakończonym kursie system musi prezentować wyniki przeprowadzonego kursu.

Dane na platformie mają być zapisane w standardzie SCORM.

Kryteria oceny I etapu
Ergonomia rozwiązania - waga 20%
- responsywność; - intuicyjność; - łatwość użycia;
Użyta technologia - waga 30%
- określenie kosztów stosowania rozwiązań płatnych; - zastosowana technologia ma umożliwiać rozwój Systemu; - technologia musi być aktualnie stosowana i ogólnie dostępna przy tego typu rozwiązaniach; - analiza danych wprowadzonych do Systemu celem doboru poziomu kursu do kompetencji uczestników;
Otwartość rozwiązania - waga 20%
- możliwość realizacji wybranych funkcji rozwiązania za pomocą API; - możliwość rozbudowy Systemu;
Czytelność przygotowanej oferty - waga 10%
- czytelność; - zwięzłość; - konkretność;
Prezentacja przygotowanego Systemu - waga 20%
- sposób prezentacja stworzonego rozwiązania; - realizacja założeń Zamawiającego; - dodatkowa funkcjonalność nie wymagana przez Zamawiającego;
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 25 000,00 PLN
2 miejsce: 15 000,00 PLN
3 miejsce: 10 000,00 PLN
4 miejsce: 7 000,00 PLN
5 miejsce: 3 000,00 PLN
Szczegóły II etapu konkursu

Etap II Konkursu polega na rozwinięciu rozwiązania stworzonego w ramach Etapu I.

W II Etapie wyzwania Wykonawca nie może zmieniać technologii, którą wybrał na Etapie I.

Dla modułu z interpretacji obrazów system ma mieć rozbudowaną funkcjonalność umożliwiającą przekształcenia graficzne prezentowanych plików graficznych. Ma ona zawierać funkcję używane przez operatorów RTG przy interpretacji obrazów. Dodatkowo ma być możliwość pobrania plików natywnych generowanych przez urządzenie RTG w procesie skanowania.

System ma być rozbudowany o moduły z obsługi akceleratora oraz z ochrony radiologicznej. Kursy z tej tematyki zawierały będą wstęp teoretyczny w postaci opisowej jak również z wykorzystaniem plików graficznych i multimediów. Po części teoretycznej będzie test z zakresu przedstawionej wiedzy.

Dodatkowo moduł wsparcia technicznego, moduły z obsługi akceleratora oraz z ochrony radiologicznej mają mieć możliwość tworzenie swoistej bazy wiedzy w której będzie można wyszukać informacje zawarte w kursach z danej tematyki.

System musi umożliwiać przygotowanie szkolenia adaptacyjnego, dopasowującego kursy do zdobytej wiedzy. Platforma musi posiadać mechanizm powiadomień o potrzebie odbycia szkolenia oraz przysłać istotne informacje określone przez Administratora Merytorycznego.

Platforma ma mieć funkcję aktywnej przerwy pozwalającej na krótką przerwę uczestnika kursy na przykład w postaci puzzli 2D maksymalnie 50 elementów, które przedstawiać będzie obraz pojazdu po prześwietleniu.

Platforma powinna mieć samouczek umożliwiający zapoznanie się z funkcjami systemu.

Dane na platformie mają być zapisane w standardzie SCORM.

Szkolenia na platformie mają mieć możliwość prowadzenia z udziałem e-mentora.

Jednym z modułów  na platformie ma być forum dyskusyjne umożliwiające użytkownikom wymianę informacji.

Platforma ma mieć możliwość tworzenia wirtualnych klas, do których można przypisywać uczestników kursów oraz dobierać materiał szkoleniowy.

Kryteria oceny II etapu
Ergonomia rozwiązania - waga 20%
- responsywność; - intuicyjność; - łatwość użycia;
Czytelność przygotowanej oferty - waga 10%
- czytelność; - zwięzłość; - konkretność;
Prezentacja przygotowanego Systemu - waga 20%
- sposób prezentacja stworzonego rozwiązania; - dodatkowa funkcjonalność nie wymagana przez Zamawiającego;
Stopień realizacji założeń dla Systemu - waga 30%
- kompletność przygotowanego Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
Model wdrożenia - waga 20%
- opis modelu wdrożenia; - określenie kosztów wdrożenia;
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Magdalena Drewicz
tel.
magdalena.drewicz@mf.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Kursy dla modułu z interpretacji obrazu dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu będą zawierały pliki natywne z urządzeń RTG. Przedmiotowa integracja z oprogramowaniem to możliwość otwarcia pliku natywnego przez program inspekcyjny, zainstalowany na komputerze.
Szablony będą prezentować dane, pliki graficzne i pliki multimedialne.
Zamawiający przekaże niezbędne dane do realizacji pierwszego etapu po okresie rejestrowania uczestników konkursu.
System będzie posiadał następujące moduły: - Moduł z interpretacji obrazu (wersja light i full) dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu; - Moduł z obsługi akceleratora; - Moduł z ochrony radiologicznej; - Moduł dla wsparcia technicznego;
Na pierwszym etapie konkursu wymagany jest działający system w zakresie określonym w wytycznych dla etapu I konkursu.
Dokumentacja w drugim etapie konkursu powinna stanowić uzupełnienie dokumentacji z pierwszego etapu konkursu.
Jako datę doręczenia pracy konkursowej przyjmuje się datę i godz. faktycznego wpływu przesyłki do kancelarii w siedzibie Zamawiającego.
Tak w pierwszym etapie konkursu Wykonawca musi zaprezentować działające rozwiązanie.
Na pierwszym etapie konkursu symulacja środowiska do interpretacji obrazów to funkcjonalność systemu, która umożliwia otwarcie pliku graficznego w formacie *.jpg, *.png lub *.tiff w celu przeprowadzenia następujących funkcji: - powiększanie i pomniejszenie; - rozjaśnianie i przyciemnianie; - zmiana kontrastu; - rysowanie prostokąta; - wczytywanie współrzędnych z pliku tekstowego w celu narysowania prostokąta.
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, proszę o doprecyzowanie pytania.
Standard SCORM ma być wykorzystany wyłącznie do do exportu i importu danych do e-learningu.
Zamawiający przekaże dane spreparowane, przygotowane specjalnie na konkurs.
Na pierwszym etapie konkursu zaprezentowany musi zostać działający system, na którym będzie można zweryfikować wszystkie czynności określone dla poszczególnych ról w systemie.
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, proszę o doprecyzowanie pytania.
Wszystkie przekazane przez Zamawiającego w ramach kursu.
Wszystkie przekazane przez Zamawiającego w ramach kursu
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, proszę o doprecyzowanie pytania.
Na pierwszym etapie konkursu symulacja środowiska do interpretacji obrazów to funkcjonalność systemu, która umożliwia otwarcie pliku graficznego w formacie *.jpg, *.png lub *.tiff w celu przeprowadzenia następujących funkcji: - powiększanie i pomniejszenie; - rozjaśnianie i przyciemnianie; - zmiana kontrastu; - rysowanie prostokąta; - wczytywanie współrzędnych z pliku tekstowego w celu narysowania prostokąta.
Materiały potrzebne do wykonania zadań w ramach I etapu zostaną rozesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 21 listopada 2019 roku. Informujemy, że w dniu 22 listopada o godzinie 13:00 za pośrednictwem platformy Skype odbędzie się telekonferencja z uczestnikami konkursu dopuszczonymi do udziału w I etapie konkursu. Podczas telekonferencji omówiony zostanie I etap konkursu oraz przekazane w dniu 21.11.2019. Link do konferencji przesłany zostanie w dniu 22 listopada do godziny 10:00 wyłącznie do uczestników, którzy złożyli komplet dokumentów
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, proszę o doprecyzowanie pytania.
Wersja full będzie musiała posiadać funkcję umożliwiająca otwieranie pliku natywnego znajdującego się w kursie przez program inspekcyjny zainstalowany na komputerze. Jest to jedyna różnica pomiędzy wersją light i full.
System ma prezentować statystyki kursantów jak i statystyki kursów.
Zamawiający przekaże dane na pierwszy etap po okresie rejestrowania uczestników konkursu. W celu realizacji pierwszego etapu konkursu Zamawiający przekaże: - pliki tekstowe zawierające scenariusze, - pliki graficzne, - film 360 HD.
Profile zadaniowe będą posiadały następujący podział: - typ przejścia granicznego: -- morskie, -- drogowe, -- kolejowe, - rodzaj urządzenia RTG: -- Nuctech, -- Rapiscan, - rodzaj środka transportu: -- pojazdy osobowe, -- pojazdy ciężarowe, -- autobusy, -- kontenery, -- składy kolejowe. Profile zadaniowe będą przypisywane do danego studenta według kryteriów podawanych powyżej w celu spersonalizowania kursów.
Profile zadaniowe będą posiadały następujący podział: - typ przejścia granicznego: -- morskie, -- drogowe, -- kolejowe, - rodzaj urządzenia RTG: -- Nuctech, -- Rapiscan, - rodzaj środka transportu: -- pojazdy osobowe, -- pojazdy ciężarowe, -- autobusy, -- kontenery, -- składy kolejowe. Profile zadaniowe będą przypisywane do danego studenta według kryteriów podawanych powyżej w celu spersonalizowania kursów.
Zgodnie z przesłaną wszystkim uczestnikom I etapu konkursu instrukcją prace prezentowane będą w siedzibie zamawiającego na sprzęcie uczestników. Szczegółowy opis znajdą Państwo w przesłanej wraz z materiałami instrukcji w punkcie 5
Wymóg anonimowości prac konkursowych został szczegółowo opisany w pkt. 10 regulaminu konkursu którego treść przytaczamy poniżej. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ROZWIĄZAŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE 10.2. Dopuszcza się składanie pracy konkursowej za pośrednictwem poczty kurierskiej za potwierdzeniem odbioru pod warunkiem zachowania anonimowości Uczestnika Konkursu. Do opakowania pracy konkursowej należy dołączyć kopertę z napisem POKWITOWANIE oznaczoną liczba rozpoznawczą. Do koperty należy włożyć odrębną niezaklejoną kopertę ze znaczkiem na list polecony zaadresowaną na adres zastępczy (nie może być adresem Uczestnika Konkursu) zawierającą pokwitowanie odbioru pracy konkursowej - Załącznik Nr 4. Jako datę doręczenia pracy konkursowej przyjmuje się datę i godz. faktycznego wpływu przesyłki do kancelarii w siedzibie Zamawiającego. 10.3. Prace, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą oceniane przez Sąd Konkursowy. 10.4. Praca konkursowa ani żaden z jej elementów nie może być podpisany, ani nie może zawierać nazwy Uczestnika Konkursu. Prace konkursowe, na których sposób oznakowania lub umieszczone informacje będą naruszały anonimowość konkursu, zostaną zdyskwalifikowane. 10.5. Część opisową i elektroniczną zamkniętą opisaną kopertą z nośnikiem/nośnikami danych, a także stronę tytułową części opisowej należy oznaczyć dowolną, identyczną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Część opisową należy oznaczyć liczbą rozpoznawczą tylko na stronie tytułowej. 10.6. Pracę konkursową należy umieścić w jednym szczelnie zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym tą samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą oraz napisem: Konkurs, którego przedmiotem jest „Platforma szkoleniowa dla Funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonujących kontroli celno-skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG” Nie otwierać do dnia ……………………………….. godz. ………………… 10.7. Do opakowania, o którym mowa w 10.6, należy włożyć nieprzejrzystą, szczelnie zamkniętą drugą kopertę, podpisaną „KARTA IDENTYFIKACYJNA”, zawierającą Kartę Identyfikacyjną Uczestnika Konkursu wg załącznika nr 5. Koperta z kartą identyfikacyjną musi być zamknięta w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie. 10.8. Zarówno koperta jak i sama karta identyfikacyjna winny być oznaczone taką samą liczbą rozpoznawczą, zgodną z liczbą umieszczoną na pracy konkursowej i karcie pokwitowania odbioru pracy. 10.9. Pokwitowanie przyjęcia pracy konkursowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu oznaczonym przez Uczestnika Konkursu sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą identyczną z liczbami na opakowaniu pracy, uzupełnia się datą i godziną przyjęcia pracy oraz podpisem osoby przyjmującej. 10.10. Pokwitowanie złożenia pracy jest dokumentem uprawniającym Uczestnika Konkursu do odbioru pracy konkursowej nie nagrodzonej i nie wyróżnionej.
Prace konkursowe na I etap konkursu składać będzie można od 22 listopada do 13 grudnia 2019. Informujemy, że w dniu 22 listopada o godzinie 13:00 za pośrednictwem platformy Skype odbędzie się telekonferencja z uczestnikami konkursu dopuszczonymi do udziału w I etapie konkursu. Podczas telekonferencji omówiony zostanie I etap konkursu oraz przekazane w dniu 21.11.2019. Link do konferencji przesłany zostanie w dniu 22 listopada do godziny 10:00 wyłącznie do uczestników, którzy złożyli komplet dokumentów
System ma mieć możliwość wyłączania kont użytkowników.
Zamawiający przekaże formę prezentowania danych po okresie rejestrowania uczestników konkursu
2019-10-24 11:14
Zamawiający nie zezwala na korzystanie z gotowych platform szkoleniowych np. Moodle. Wykonawca może wykorzystać własną platformę szkoleniową, jeśli dane rozwiązanie wygra konkurs w wyniku, którego zostanie udzielone zamówienie z wolnej ręki Wykonawca będzie musiał przekazać w ramach umowy prawa autorskie do stworzonego rozwiązania.
2019-10-25 14:26
Na pierwszym etapie konkursu wymagany jest działający system w zakresie określonym w wytycznych dla etapu I konkursu.
2019-10-25 14:32
Moduł interpretacji obrazu ma być integralna częścią szkolenia. Obszar na pliku graficznym ma dokonywać kursant, który ma rolę student. Dodatkowo system ma również sam oznaczać obszar na pliku graficznym według współrzędnych podanych w pliku tekstowym. Zamawiający przekaże formę szablonu danych po okresie rejestrowania uczestników konkursu. Edycja szablonu danych ma umożliwiać dodawanie, modyfikowanie i usuwanie pól znajdujących się w szablonie. Kursy będą zawierały pliki graficzne oraz pliki multimedialne. Pliki graficzne mają być zapisane razem z kursem, natomiast pliki multimedialne będą zapisywane osobno
2019-10-25 14:34
Kursy dla modułu z interpretacji obrazu dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu będą zawierały pliki natywne z urządzeń RTG. Przedmiotowa integracja z oprogramowaniem to możliwość otwarcia pliku natywnego przez program inspekcyjny, zainstalowany na komputerze. Zamawiający wymaga by dane były zapisane w standardzie SCORM w zakresie standardu zapisu danych do e-learningu, organizację komponentów szkolenia takich jak grafiki i video, a także importu i eksportu kursów.
2019-10-25 14:35
Wykonawca w dokumentacji podaje wymagania sprzętowe niezbędne do uruchomienia platformy. Preferowana konfiguracja to: - Windows 7 lub nowszy - minimum 4GB RAM - przeglądarka Firefox lub Internet Exlorer
2019-10-25 14:36
W przypadku złożenia pracy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy (na etapie zamówienia z wolnej ręki) przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. Konsorcjum winno być zawiązane przed terminem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
2019-10-25 14:39
Zamawiający nie zezwala na korzystanie z gotowych platform szkoleniowych. Wykonawca może wykorzystać własną platformę szkoleniową, jeśli dane rozwiązanie wygra konkurs w wyniku, którego zostanie udzielone zamówienie z wolnej ręki Wykonawca będzie musiał przekazać w ramach umowy prawa autorskie do stworzonego rozwiązania.
2019-12-19 11:28
Wszystkie rozwiązania wpłynęły w wymaganym terminie do godziny 10:00.
2019-12-19 11:29
W I etapie konkursu złożone zostały 2 prace konkursowe.
2020-01-17 13:19
Po zakończeniu drugiego etapu konkursu Wykonawca ma zaprezentować platformę szkoleniową, która będzie posiadała funkcjonalności z pierwszego jak i drugiego etapu konkursu. Podczas prezentacji mają być zademonstrowane funkcje przewidziane w drugim etapie konkursu.
2020-01-17 13:20
Standard SCORM ma być wykorzystany wyłącznie do exportu i importu danych do e-learningu. Standard SCORM ma być w wersji umożliwiającej export i importu danych do e-learningu.
2020-01-17 13:21
Pliki natywne do szkolenia z interpretacji obrazów dodaje administrator merytoryczny lub administrator techniczny. Plik ma być dostępnym w danym przykładzie by student mógł pobrać plik na dysk lokalny komputera oraz otworzyć go w dedykowanym programie inspekcyjnym.
2020-01-17 13:28
Materiał przekazany przez Zamawiającego nie jest materiałem docelowym. Jest to materiał weryfikujący poprawność działania platformy szkoleniowej.
2020-01-17 13:29
Platforma szkoleniowa będzie narzędziem wykorzystywanym podczas szkoleń operatorów urządzeń RTG do prześwietlania środków transportu. Założenia platformy zostały opracowane na podstawie procedur szkoleniowych, dzięki czemu to narzędzie zostanie wpięte w system szkoleń.
2020-01-17 13:30
Klasy mają być tworzone przez osoby posiadające rolę trenera/e-mentora, administratora merytorycznego i administratora technicznego.
2020-01-17 13:31
Zgodnie z Regulaminem w ramach konkursu zadaniem Wykonawcy jest stworzenie platformy szkoleniowej, którą po etapie wdrożenia cyklicznie zasilać będą osoby ze strony Zleceniodawcy.
2020-01-17 13:32
W KAS na komputerach stacjonarnych użytkowników wykorzystywany jest sprzęt posiadający system operacyjny MS Windows. Preferowaną przeglądarką jest Firefox. Środowisko, na którym zostanie wdrożona platforma szkoleniowa zostanie ustalone z Wykonawcą na etapie negocjacji. System będzie działał jedynie w sieci intranet Zamawiajacego.
2020-01-17 13:33
Materiały na II etap konkursu zostały przekazane uczestnikom e-mailem oraz w dniu 14 stycznia 2020 roku na warsztatach dla uczestników II etapu.
2020-01-17 13:43
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie rozwiązania wynosi 600 000 zł brutto.
2020-01-17 13:44
Trener prowadzi szkolenie lokalnie ze studentami, natomiast e-mentor prowadzi szkolenie zdalnie. Trener może być e-mentorem.
2020-01-17 13:46
Trener prowadzi szkolenie lokalnie ze studentami, natomiast e-mentor prowadzi szkolenie zdalnie. Trener może być e-mentorem. Funkcje zostały opisane w tabeli przesłanej uczestnikom II etapu.
2020-01-17 13:47
Szkolenie adaptacyjne ma być wyłącznie dla modułu z interpretacji obrazów. W ramach szkolenia adaptacyjnego zostanie przygotowany kurs zawierający taka samą ilość przykładów z danej wagi (np. 10 przykładów o wadze 1, 10 przykładów o wadze 2, 10 przykładów o wadze 3 … 10 przykładów o wadze 10). Po przeprowadzeniu kursu System na zliczyć punkty i studenta przypisać do kursów o wadze, w której zdobył najwięcej punktów. Jeżeli student będzie miał taka samą ilość punktów dla kilku wag System ma przypisać go do kursu o wyższej wadze.
2020-01-17 13:47
W KAS wykorzystywany jest sprzęt posiadający system operacyjny MS Windows. Preferowaną przeglądarką jest Firefox.
2020-01-17 13:48
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, proszę o doprecyzowanie.
2020-01-17 13:49
Procedura zostanie określona po wykonaniu platformy szkoleniowej.
2020-01-20 10:57
W drugim etapie konkursu wymagany jest moduł z interpretacji obrazu dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu z możliwością pobrania pliku natywnego. Funkcjonalność ma umożliwiać pobranie przez studenta pliku natywnego (przekazanego w ramach Warsztatów na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie) w ramach prowadzonego kursu. Pobrany plik jest otwierany w programie inspekcyjnym, który umożliwia szczegółową analizę obrazu z prześwietlenia RTG.
2020-01-20 10:57
Dostęp do bazy wiedzy mają mieć wszyscy zarejestrowani użytkownicy platformy, natomiast administrator merytoryczny i administrator techniczny mają posiadać możliwość dodawania, modyfikowania i usuwania wpisów.
2020-01-20 10:58
W kursie należy użyć materiały dostarczone przez Zamawiającego. Jednak Zamawiający może dodać własne materiały lub funkcjonalności, które są dodatkowo oceniane.
2020-01-20 10:58
W kursie należy użyć materiały dostarczone przez Zamawiającego. Jednak Zamawiający może dodać własne materiały lub funkcjonalności, które są dodatkowo oceniane.
2020-01-24 08:12
Tak dokumentacja w drugim etapie konkursu powinna stanowić uzupełnienie dokumentacji z pierwszego etapu konkursu.
2020-01-24 08:12
Na drugim etapu konkursu Wykonawca ma zaprezentować platformę szkoleniową, która będzie posiadała funkcjonalności z pierwszego jak i drugiego etapu konkursu.
2020-01-24 08:13
Tak, do jednej klasy mogą być przypisani studenci, posiadający różne profile zadaniowe.
2020-01-24 08:13
Trener prowadzi szkolenie lokalnie ze studentami, natomiast e-mentor prowadzi szkolenie zdalnie. E-mentor nie jest nową rolą, jest to funkcja umożliwiająca prowadzenie zdalnych szkoleń, która może być przypisana do roli trenera.
2020-01-24 08:14
Pytania do moduł z obsługi akceleratora i moduł z ochrony radiologicznej mają być przedstawiono losowo. W ramach lekcji mają być wyświetlone wszystkie pytania.
2020-01-24 08:14
W przypadku korzystania przez Uczestnika w Rozwiązaniach Konkursowych lub Systemie Docelowym z elementów na licencji typu Open Source, zobowiązany jest on wskazać te elementy oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego i dostarczyć mu treść licencji określającej dokładne warunki korzystania. W przypadku zastosowania rozwiązań płatnych należy podać koszt ich stosowania.
2020-01-24 08:15
Student może być przypisany do wielu klas jednocześnie.
2020-01-24 08:16
Standard SCORM ma być wykorzystany wyłącznie do exportu i importu danych do e-learningu. Standard SCORM ma być w wersji umożliwiającej export i importu danych do e-learningu.
2020-01-24 11:08
W dniu dzisiejszym zostanie wprowadzona zamiana daty złożenia prac konkursowych w ramach II etapu z dnia 07.02 na 14.02.
2020-01-24 11:09
E-mentor ma prowadzić szkolenie przez chat.
2020-01-27 09:18
Profile zadaniowe będą posiadały następujący podział: - typ przejścia granicznego: -- morskie, -- drogowe, -- kolejowe, - rodzaj urządzenia RTG: -- Nuctech, -- Rapiscan, - rodzaj środka transportu: -- pojazdy osobowe, -- pojazdy ciężarowe, -- autobusy, -- kontenery, -- składy kolejowe. Profile zadaniowe będą przypisywane do danego studenta według kryteriów podawanych powyżej w celu spersonalizowania kursów. Administrator techniczny nie daje uprawnienia trenerowi do wybranych profili zadaniowych.
2020-01-27 09:19
Chat dla e-mentora oprócz przesyłania tekstu musi umożliwiać przesyłanie grafiki i innych multimediów.
2020-01-27 09:20
W przypadku, gdy zadanie zostanie błędnie rozwiązane System musi dany przykład powtarzać między innymi w następujących odstępach czasu: kolejna sesja, trzy dni później, tydzień później, miesiąc później, sześć miesięcy później i rok później.
2020-01-27 09:20
Student, oprócz dostępu do kursów przypisanych w ramach klasy ma posiadać również dostęp do kursów przypisanych do jego profilu. Profile zadaniowe będą posiadały następujący podział: - typ przejścia granicznego: -- morskie, -- drogowe, -- kolejowe, - rodzaj urządzenia RTG: -- Nuctech, -- Rapiscan, - rodzaj środka transportu: -- pojazdy osobowe, -- pojazdy ciężarowe, -- autobusy, -- kontenery, -- składy kolejowe. Profile zadaniowe będą przypisywane do danego studenta według kryteriów podawanych powyżej w celu spersonalizowania kursów.
2020-01-27 09:21
W celu prezentowania funkcji wysyłki emaila jest możliwość zastosowania dodatkowego komputera.
2020-01-27 09:21
Wszyscy użytkownicy systemu mają mieć dostęp do forum. Żadna grupa nie ma mieć ograniczeń w dodawaniu i komentowaniu wątków.
2020-01-27 09:22
Zamawiający zgodnie z regulaminem przewiduje dodatkowe punkty za dodatkowe funkcjonalności niewymagane przez Zamawiającego.
2020-01-27 09:23
W wytycznych pierwszego etapu jest mowa o tym, że trener może wybierać przykłady do danego kursu, natomiast samo przypisanie przykładów do kursu będzie po stronie administratora merytorycznego i administratora technicznego. Taki sposób zarządzania jest niezbędny ze względu na dużą ilość trenerów.
2020-01-27 09:23
E-mentor ma prowadzić szkolenie przez chat. Wideokonferencja może posiadać funkcję chatu. Zamawiający zgodnie z regulaminem przewiduje dodatkowe punkty za dodatkowe funkcjonalności niewymagane przez Zamawiającego.
2020-01-27 09:24
W odpowiedzi na pytanie 36 znajduje się omyłka pisarska, a mianowicie Trener może zakładać wirtualne klasy, ale nie może nimi zarządzać, czyli edytować i usuwać.
2020-01-27 14:40
Wykonawca może użyć tabletu w celu zaprezentowania funkcjonalności systemu.
2020-01-27 14:41
Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Wykonawcę modelu wdrożenia wraz z jego opisem oraz określeniem kosztów wdrożenia.
2020-01-27 14:41
Szkolenia przeprowadzane będą w ramach szkoleń stacjonarnych jak również w czasie wykonywania służby. Student będzie mógł korzystać z kursów i szkoleń także nie będąc zapisanym do żadnej z klas. W przypadku szkoleń stacjonarnych zajęcia będą odbywać się dla studentów należących do klasy w tym samym czasie. Natomiast w przypadku szkoleń on-line studenci będą mogli wykonywać zadania w różnym czasie. Na etapie konkursu kursy nie musza mieć zaszytych dat.
2020-01-27 14:42
Klasy mogą mieć maksymalnie 10 studentów. Szkolenie on-line nie powinno mieć określonego czasu trwania.
2020-02-13 13:45
Tak podczas prezentacji dozwolone będzie wyświetlanie obrazu z kamery na ekranie monitora.
2020-02-13 13:46
Opis powinien zawierać elementy z etapu II jak i I etapu konkursu.
2020-02-17 07:04
W drugim etapie złożone zostały dwie prace.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
wyszukiwanie nadużyć