Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z autonomicznym podejmowaniem decyzji
pula nagród
50 000,00zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
550 000,00zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecnie system organizacyjny utrzymania dróg na terenie Huty Miedzi Głogów polega na pracy dyspozytora, który kieruje pojazdy – zamiatarki, odśnieżarki i polewaczki w miejsca, gdzie jest wymagana ich praca. Dzieje się to w oparciu o doniesienia ze strony pracowników huty lub firm świadczących usługi. Ponadto, pojazdy te jeżdżą zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Firmy świadczące usługi utrzymania dróg są rozliczane na podstawie kilometrów oczyszczonej/odśnieżonej drogi lub za metr kwadratowy placu.

Oczekiwana zmiana

Planowana zmiana polega na wprowadzeniu rozwiązania informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Stworzony system powinien kierować służby utrzymania dróg do punktów zaśnieżonych, oblodzonych lub zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów na podstawie zapisów monitoringu CCTV, oznaczać odbiór pracy, uwzględniać priorytety dla obiektów. Wdrożenie narzędzia zwiększy efektywność pracy zamiatarek, polewaczek i odśnieżarek, a także odciąży dyspozytora, który będzie mógł skupić się na innych zadaniach operacyjnych.

Wymagania funkcjonalne
 • Uczenie systemu w zakresie środowiska (zaśnieżenie/brak zaśnieżenia, nawierzchnia sucha/nawierzchnia zwilżona, …);
 • Dyspozycje dotyczące wysłania pojazdów na podstawie analityki obrazowej;
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 98%;
 • Odbiór prac na podstawie analityki obrazowej;
 • Powiadomienia do dyspozytora;
 • Obsługa priorytetów dla obiektów;
 • Oparcie o infrastrukturę KGHM (rozwiązania chmurowe nie są akceptowalne);
 • Akceptowalne środowiska: Windows, Linux;
 • Akceptowalne bazy danych: Microsoft SQL, DB2;
 •  Aktualne wsparcie producenckie dla wszystkich wykorzystanych systemów.
Użytkownicy i ich oczekiwania
Dyspozytor pojazdów utrzymania
• Automatyczne wysyłanie pojazdów utrzymania dróg w rejony, gdzie konieczne jest wykonanie pracy;
• Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy;
• Interface użytkownika umożliwiający włączenie lub wyłączenie terenu z systemu.
Kierowcy pojazdów utrzymania dróg
• Automatyczne wskazywanie miejsc, gdzie konieczne jest wykonanie pracy.
Firmy podwykonawcze
• Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy.
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019 23:59
Weryfikacja zgłoszeń do 01.11.2019 23:59
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 00:00 do 28.11.2019 23:59
Ocena propozycji 12.12.2019 23:59
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 10.01.2020 00:00 do 30.01.2020 23:59
Ogłoszenie wyników do 07.02.2020 23:59
Szczegóły I etapu konkursu
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 70%;
 • Czas uczenia rozwiązania dotyczącego stanu przejezdności: maksimum 1 godzina/punkt;

150 stopklatek (po 50 klatek dla 3 punktów) z monitoringu CCTV Huty Miedzi Głogów, prezentujących drogi w różnych warunkach atmosferycznych.

Dane te reprezentują wybrane punkty Huty Miedzi Głogów w różnych:

 • porach dnia
 • atmosferycznych
 • stanach nawierzchni
Kryteria oceny I etapu
Poprawność rozpoznawania zdarzenia - waga 62%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie dokładności rozwiązania według poniższego klucza: (Dokładność oferty)/(Najwyższy wynik)
Opis architektury rozwiązania: opis technologii, opis funkcjonalności, w jaki sposób technologia powstała (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami) - waga 19%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena)
Czas uczenia rozwiązania - waga 19%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie czasu uczenia się rozwiązania dla jednego punktu według poniższego klucza: (Najdłuższy wynik-Czas oferty)/(Najdłuższy wynik)
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 10 000,00 PLN
2 miejsce: 10 000,00 PLN
3 miejsce: 10 000,00 PLN
4 miejsce: 10 000,00 PLN
5 miejsce: 10 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)0.00
2(zanonimizowany)0.00
3QuantUp sp. z o.o.
Litewska 30 9, Wrocław
51-354 Wrocław
KRS: 0000804187
NIP: 8952210039
83.38
4(zanonimizowany)17.69
5(zanonimizowany)0.00
6(zanonimizowany)64.54
7(zanonimizowany)0.00
8(zanonimizowany)0.00
9(zanonimizowany)0.00
10(zanonimizowany)11.31
11(zanonimizowany)37.65
Szczegóły II etapu konkursu
 • Rollout na pozostałe punkty;
 • Rollout na pozostałe obiekty;
 • Panel dyspozytorski;
 • Powiadomienia dla dysponentów pojazdem (kierowca, dyspozytor, usługodawca);
 • Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 95%;
 • Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji nie może przekraczać 30 sekund;
Kryteria oceny II etapu
Poprawność rozpoznawania zdarzenia - waga 38%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie dokładności rozwiązania według poniższego klucza: (Dokładność oferty)/(Najwyższy wynik)
Poziom uzależnienia od dostawcy (Vendor lock) - waga 12%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena) Ocena 3 oznacza najniższy poziom uzależnienia, ocena 0 najwyższy.
Racjonalność i wykonalność w zakładanym czasie zaproponowanych kamieni milowych wdrożenia (opis etapów ujętych w ramy czasowe, opis działań w ramach poszczególnych z nich oraz niezbędne zasoby - waga 12%
Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen oferty)/(Najwyższa ocena)
Aktualny szacowany koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania - waga 15%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie kosztu oferty według poniższego klucza: (Koszt oferty)/(Koszt najtańszej oferty)
Propozycja 3 potencjalnych obszarów ryzyka - waga 12%
Należy wskazać ryzyka mogące wystąpić i znacząco wpłynąć na realizację wdrożenia oraz zaproponowanie środków je minimalizujących i wpływających na poprawę rzetelności i terminowości realizacji wdrożenia. Ocena subiektywna członków Sądu Konkursowego, przeliczana według klucza: (Suma wszystkich ocen)/(Najwyższa ocena)
Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji - waga 12%
Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie czasu potrzebnego na podjęcie przez system decyzji według poniższego klucza: (Najdłuższy wynik-Czas oferty)/(Najdłuższy wynik)
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)26.00
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej

Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji bez udzielenia licencji zwrotnej. Uzyskanie kodów źródłowych
Kontakt
Grzegorz Kędzia
tel. 887662764
grzegorz.kedzia@kghm.com
Pytania i odpowiedzi
Czy możliwe jest udostępnienie większej ilości zróżnicowanych danych, obejmujących zdjęcia dróg zaśnieżonych i oblodzonych.
Czy przygotowane rozwiązanie może mieć postać aplikacji w kontenerze Docker?
Czy system ma dawać jako wyjście tylko binarną informację (droga czysta lub droga brudna - wyślij służby) czy poszczególne etykiety?
Czy zbiór testowy zawiera zdjęcia z tych samych kamer, które znajdują się w przekazanym nam zbiorze, czy występują tam też inne kamery?
Jak będzie testowane rozwiązanie. Skoro zbiór treningowy nie ma etykiet, to czy będzie je miał zbiór testowy?
Jak będzie weryfikowany czas uczenia modelu?
Jaka miara zostanie użyta do oceny systemu?
Jesteśmy w finalnej fazie dostarczania rozwiązania dla konkursu govtech, zgodnie z wymaganiem regulaminu dyspozycje serwisowe należy wysyłać emailem.
By wysyłać emaile trzeba mieć serwer pocztowy, i teraz mamy trzy możliwości:
* użyjemy naszego serwera pocztowego (tylko wtedy emaile będą przychodziły z domeny firmowej co zaburzy anonimowość)
* użyjemy Państwa serwera pocztowego - wtedy potrzebowałbym dane do konta SMTP potrzebnymi do wysłania emaila
* użyjemy darmowego konta - wtedy zachowamy anonimowość, nie bedziemy potrzebować konta od Państwa ale istnieje ryzyko że wiadomości trafią do SPAMu
Czy jest szansa na zdobycie większej ilości danych do pierwszego etapu konkursu? (W regulaminie jest napisane, że będzie to jedynie 150 stopklatek - dość mało na wytrenowanie modelu)

Data odpowiedzi: 2019-10-11 09:06

Ile jest możliwych stanów drogi? - na stronie GovTech znalazłam informację, że chcą Państwo wiedzieć które drogi są zaśnieżone, oblodzone, zwilżone lub zabrudzone. Czy poza tymi wymienionymi przeze mnie są inne stany drogi, które taki program powinien rozpoznawać?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 09:07

Czy pierwszy etap ogranicza się jedynie do określania stanu drogi na zdjęciu, czy też już w pierwszym etapie oczekują Państwo gotowej aplikacji kierującej pojazdy w odpowiednie miejsca?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 09:08

Skąd bierze się próg minimum 70% poprawnych decyzji w szczegółach pierwszego etapu? Co się dzieje jeżeli żaden ze zgłoszonych programów go nie spełni?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 09:17

10.Czy koszty funkcjonowania systemu takie jak np. koszt wysłania powiadomienia SMS ma być wliczony w budżet projektu? Jeżeli tak, to jaką ilość powiadomień przyjąć średnio miesięcznie i na jaki okres czasu?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:05

11.W którym momencie uczestnik konkursu misi podpisać umowę na prace badawczo-rozwojowe? Po zgłoszeniu, czy po przejściu do etapu nr 2?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:06

12.W jaki sposób system ma wspierać dodawanie nowych punktów, obiektów i dysponentów pojazdów? Przez panel dyspozytorski, czy osobny panel administracyjny?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:06

13.Jakie są role użytkowników systemu? Czy jest rola jakaś poza administratorem?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:06

14.Czy dysponenci pojazdów będą mieli możliwość aktywnego korzystania z systemu? (możliwość zalogowania się i sprawdzenia monitorowanego obiektu).

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:07

2 Czy KGHM dysponuje komputerami z procesorami GPU? Takie maszyny będą potrzebne do obliczeń algorytmów sztucznej inteligencji. 2a Przy ewentualnym braku maszyn z GPU. Czy ich zakup będzie musiał być wliczony w budżet wdrożenia.

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:08

3.Integracja z kamerami monitoringu. 3a.Czy możliwe jest bezpośrednie pobranie plików wideo (lub podpięcie pod strumień wideo) z systemu monitoringu? 3b.Jaki jest format lub kodowanie plików lub strumieni wideo?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:11

4.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie PoC do etapu 1 i 2 przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej w celu zaprezentowania wyników, z zastrzeżeniem, że docelowe wdrożenie będzie oparte o zasoby własne zamawiającego? Jednocześnie oferent poda wraz z ostateczną ofertą sugerowaną konfigurację sprzętową na podstawie badań przeprowadzonych w ramach budowy PoC.

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:12

6.Proszę doprecyzować wymagania do etapu II konkursu: 6 a.rollou t na ile obiektów ? 6 b.rollout na ile punktów ? 6c.jakie funkcjonalności i informacje ma prezentować panel dyspozytorski? (jakie są wymagania do panelu dyspozytorskiego?)

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:15

7.W jaki sposób i jakim kanałem mają być wysyłane powiadomienia do dysponentów pojazdów? Mail, sms, powiadomienia w dedykowanej aplikacji mobilnej (jaka platforma, android i IOS?).

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:15

8 W kryterium oceny etapu 2 konkursu jest punkt Racjonalność i wykonalność w zakładanym czasie zaproponowanych kamieni milowych wdrożenia. 8a.Jaki jest zakładany czas? 8b.jaki jest precyzyjnie zakres wdrożenia (pytanie nr 6.), który determinuje koszty i nakład pracy?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:16

9.Podany maksymalny budżet na wdrożenie (550 000,00 zł brutto) jest na jaki konkretnie zakres – ile obiektów, ile punktów, ile dysponentów pojazdów?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 13:17

5.Czy całkowity budżet wdrożenia ma obejmować wycenę zakupu sprzętu potrzebnego do realizacji docelowego wdrożenia?

Data odpowiedzi: 2019-10-11 14:03

Jak wygląda oświadczenie NDA dla wspólnie startujących osób fizycznych? Czy oba załączniki są wymagane? Czy w polu Składającego Oświadczenie trzeba wypisać wszystkie dane uczestników?

Data odpowiedzi: 2019-10-16 10:20

W jaki sposób działać ma finalna aplikacja wysyłana na koniec 1. etapu?

Data odpowiedzi: 2019-10-16 10:22

Czy wynikiem predykcji ma był wektor stanów (np. (oblodzona, zaśnieżona, mokra, zanieczyszczona)) czy tylko jeden z ośmiu możliwych stanów?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:51

Czy zbiór treningowy 150 zdjęć, które otrzymamy, będzie zawierał poprawne etykietowanie?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:52

Jaki powinien być format zwracanego pliku z predykcjami w pierwszym etapie?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:53

Na czym będzie polegał proces oceny modelu - będzie to pojedyncza metryka np. celność/precyzja czy bardziej złożone kryterium? Czy punkty będą przyznane zero jedynkowo, czy może będą przyznawane ułamki punktów za klasyfikację?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:53

W jaki sposób trzeba dostarczyć rozwiązanie do pierwszego etapu? Aplikacja on-premise, serwer http czy inna forma?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:53

W jakiej rozdzielczości są stopklatki?

Data odpowiedzi: 2019-10-18 13:55

Czy zdjęcia z kamer będą kolorowe?

Data odpowiedzi: 2019-10-22 13:09

Czy wynikiem zwracanym przez model w pierwszym etapie powinno być przypisanie każdemu zdjęciu pojedynczego stanu np. "oblodzona", czy określenie każdego z czterech możliwych stanów np. "oblodzona, odśnieżona, zanieczyszczona, mokra"?

Data odpowiedzi: 2019-10-23 12:53

Czy stan drogi w założeniach pociaga za sobą inny stan np. czy zaśnieżona droga jest domyślnie sucha? (Niezależność stanów)

Data odpowiedzi: 2019-10-24 11:49

Kiedy 150 stopklatek zostanie przekazane do pracy nad rozwiązaniami?

Data odpowiedzi: 2019-10-28 10:03

Proszę o podanie precyzyjne i zdefiniowanie terminu " Poprawna decyzja" którym się KGHM kieruje w wyborze?

Data odpowiedzi: 2019-10-28 10:05

Czy dane zdjęcie może reprezentować więcej niż jedną klasę (jednocześnie zaśnieżona i zanieczyszczona)?

Data odpowiedzi: 2019-11-13 11:15

Jakiego rozwiązania oczekują Państwo, jeśli chodzi o aplikację chmurową? Jaka ma być dostępność i przepustowość takiego rozwiązania?

Data odpowiedzi: 2019-11-13 11:25

Jeśli tak, jaki jest cel utrzymywania mokrej nawierzchni?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 10:27

Czy będzie to jedna miara dla wszytskich? Czy może każdy zgłaszający przedatwia swoją miarę/klasyfikacje?

Dostarczone zdjęcia dla etapu I nie zawierają z góry narzuconej klasyfikacji zdjęć (określać stan dróg w systemie 0/1).
Skutkuje to sytuacja gdzie każdy wykonawca może dokonać swojej interpretacji klasyfikacji. Mniej lub bardziej zgodnej biznesowo. Co ma znaczący wpływ na osiągniety wynik.

Data odpowiedzi: 2019-11-18 10:30

Czy wykonawcy będą zaproszeni do zaprezentowania rozwiązania? W jaki sposób zostanie zweryfikowany czas potrzebny na nauczenie modelu dla jednego punktu (jest to jeden z punktów w ocenie)? Czy podczas oceny weryfikowane będzie działanie na zdjęciach zimowych?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 10:32

W opisie projektu jest napisane, że należy rozpoznawać między innymi stany "oblodzony" i "zaśnieżony". Cały udostępniony przez Państwa zbiór danych został zarejestrowany w lecie, a więc na żadnym zdjęciu ze zbioru nie ma w/w stanów.
Czy można w takim razie przyjąć, że w danych użytych do oceny skuteczności w pierwszym etapie również nie będą występować te stany?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 10:40

Czym jest środowisko KGHM i na czym będzie polegać udostępnienie modelu na tym środowisku?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:10

Jakie są parametry maszyny, na której będzie badany czas uczenia modelu. Czy akceleracja będzie za pośrednictwem CPU czy GPU?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:13

W jakiej formie rozwiązanie 1 etapu ma zostać wgranę przez platformę GovTech? Czy ma to być plik wykonywalny .exe czy wystarczy kod źródłowy z opisem obsługi?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:15

W regulaminie jest powiedziane, że ocenie podlega czas treningu dla pojedynczego punktu. 1) Kto i w jaki sposób będzie przeprowadzał ten trening? 2) W jaki sposób zostaną dostarczone anotacje do zbioru treningowego? 3) Ile będzie zdjęć użytych w treningu? 4) Na jakim sprzęcie będzie ten trening przeprowadzany?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:43

W jaki sposób (na podstawie jakich danych) walidowane będą zaproponowane rozwiązania?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 11:46

Na przykład w jakich sytuacjach wymagane jest użycie polewaczki? Gdy droga jest zupełnie sucha czy przy określonym procencie mokrej powierzchni drogi?

Data odpowiedzi: 2019-11-18 13:11

Czy czy wszyscy uczestnicy dostali te same 150 klatek w pierwszym etapie, czy może były one losowane dla każdego uczestnika osobono z jakiejś większej puli?

Data odpowiedzi: 2019-11-22 14:24

"W szczegółach II etapu konkursu widzimy informację mówiącą o rollout'cie na pozostałe punkty, czy oznacza to, iż w I etapie proponowane rozwiązanie ma działać z wymaganą dokładnością jedynie dla punktów znajdujących się w dostarczonym zbiorze danych, bo to na nich testowane będzie rozwiązanie?"

Data odpowiedzi: 2019-11-22 14:28

Nie jest to sprecyzowane w regulaminie, dodatkowo odpowiedzi na inne pytania sugerują, że aplikacja ma jedynie przewidywać stan dróg. Czy musi więc wystawiać interfejs douczania?

Data odpowiedzi: 2019-11-22 14:31

W dostarczonych zdjęciach brakuje informacji "w prost" które zdjecia zaznaczyć jako potrzebujących AKCJI ( wysłania serwisu sprzątającego).
W szczególności chodzi o klasyfikacje nawierzchni mokrej odrazu po deszczu i nawierzni z kałużami.

Data odpowiedzi: 2019-11-26 09:06

CZy możliwe jest wgranie kilku plików o rozmiarze poniżej 50MB na Platformie GovTech? Co jeśli Nasz program waży powyżej 50MB? Jak mamy je wgrać na Platformie GovTech?

Data odpowiedzi: 2019-11-26 09:09

W przykładowych zdjęciach widać tylko jeden wyraźny przykład zabrudzeń (wysypany piach) natomiast czy to jedyne zabrudzenie? Czy następujące rzeczy są traktowane jako zabrudzenia:
- plama oleju
- wapno na drodze
- śmieci na drodze typu kartony / taczki/ butelki / gałęzie
- błoto
Które z tych zabrudzeń będą występowały w zbiorze użytym do testowania rozwiązania w I etapie?

Data odpowiedzi: 2019-11-26 09:11

Czy filmy lub zdjęcia z systemu CCTV są zmapowane z mapą kopalni? Na przykład czy film z kamery 0001 wykonany pod takim kątem X to wiemy że jest to sekcja A kopalni lub droga na odcinku AB.

Data odpowiedzi: 2020-01-10 11:44

Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazówuczenie maszynowe
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.