GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Walidator zdjęć
pula nagród i zwrotu kosztów
50 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
516 600,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

W 2017 roku złożonych zostało 61 175 wniosków o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej. W 2018 już 161 312. Rosnące zainteresowanie komunikacją online z urzędem połączone z około 300 000 użytkowników aplikacji mObywatel pokazuje, że tego typu działania administracji są potrzebne, motywując do ich dalszego rozwoju. Analizując statystyki usługi dowodu osobistego, widzimy jak znaczącym powodem odrzucenia wniosku jest jakość zdjęcia do niego załączonego. To powód około 1/3 negatywnych odpowiedzi.

Dlatego też Ministerstwo Cyfryzacji decyduje się na zamówienie rozwiązania aplikacyjnego z funkcją robienia zdjęcia z automatyczną i na żywo (w trakcie) weryfikacją zgodności obrazu ze standardem biometrii, tj. takimi elementami, jak: poprawne oświetlenie, jednolite tło, brak nakrycia głowy itp.

Zdjęcia
Funkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzebyFunkcjonowanie dziś, opis potrzeby
Oczekiwana zmiana

Poprzez wprowadzenie biometrycznego walidatora zdjęć w aplikacji mobilnej możliwe będzie zmniejszenie liczby odrzuconych formularzy i uproszczenie usług w wersji online.  Wnioskodawca nie będzie miał wątpliwości, czy dołączył prawidłową fotografię, nie będzie też konieczne uzupełnianie wniosku z powodu niepoprawnego zdjęcia. Tym samym walidator poprawi komfort pracy z formularzem.

Wymagania funkcjonalne

Weryfikację obrazu w trybie na żywo (w trakcie robienia zdjęcia) i wyświetlanie podpowiedzi typu „zmień tło na jaśniejsze”, „zdejmij okulary”, „patrz prosto w obiektyw” itp.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Użytkownik aplikacji (obywatel)
1. Ocena jakości aparatu (czy wystarczający do weryfikacji funkcji biometrii) wraz z powiadomieniem użytkownika,
2. Wykonanie zdjęcia, uwzględniając kryteria jego oceny umieszone w tabeli poniżej,
3. Niepoprawne warunki wykonania zdjęcia powinny zablokować taką możliwość i wyświetlić podpowiedzi „na żywo”,
4. Poprawa warunków wykonania zdjęcia powinna być automatycznie analizowana, a ewentualne niepoprawności wyświetlane w formie podpowiedzi „na żywo”,
5. Przełączanie się między aparatami (przedni / tylni),
6. Zapis zdjęcia w pamięci telefonu (opcjonalnie w folderze: ‘walidator zdjęć’ rolki aparatu fotograficznego)
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 30.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 27.01.2020 do 07.02.2020
Ogłoszenie wyników do 04.08.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Ocenie podlega:

  • Skuteczność identyfikacji zdjęć poprawnych i niepoprawnych wraz z prawidłowością powodu uznania za niepoprawne.

Rozwiązanie należy dostarczyć w formie pliku *.apk. Rozwiązanie instalowane będzie na telefonie z systemem Android w wersji najnowszej na moment instalacji (+ kompatybilność do trzech wersji wstecz).

Kryteria oceny I etapu
Test obecności twarzy - waga 15%
Czy twarz została wykryta na zdjęciu
Test barwy - waga 10%
Czy zdjęcie jest barwne, tzn. czy zawiera min. 3 kanały barwy
Test położenia 2D - waga 10%
Czy widoczny jest wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia
Test tła - waga 10%
Czy zdjęcie posiada jednolite i jasne tło
Test ostrości - waga 15%
Czy zdjęcie ma dobrą ostrość
Test obecności okularów, nakrycia głowy, zakrycia twarzy - waga 20%
Czy osoba na zdjęciu ma okulary, nakrycie głowy lub twarz jest zakryta
Test przyjazności dla użytkownika - waga 20%
Szybkość działania, czas analizy, ogólna użyteczność
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 10 000,00 PLN
2 miejsce: 8 000,00 PLN
3 miejsce: 6 000,00 PLN
4 miejsce: 4 000,00 PLN
5 miejsce: 2 000,00 PLN
Wyniki oceny I etapu
LpPodmiotWynik sumaryczny
1(zanonimizowany)0.00
2(zanonimizowany)0.00
3(zanonimizowany)1.45
4(zanonimizowany)0.00
5(zanonimizowany)3.55
6(zanonimizowany)2.70
7(zanonimizowany)2.10
8(zanonimizowany)3.70
9(zanonimizowany)3.60
10(zanonimizowany)2.05
11(zanonimizowany)0.00
129bits sp. z o.o.
Solec 81b a51, Warszawa
00-382 Warszawa
KRS: 0000323228
NIP: 7010174828
5.60
13(zanonimizowany)5.30
14(zanonimizowany)0.00
15(zanonimizowany)0.00
16(zanonimizowany)0.00
17(zanonimizowany)1.30
18(zanonimizowany)0.25
Szczegóły II etapu konkursu

Ocenie podlega:

  • Działający system walidatora na urządzenia mobilne, zgodnie ze wskazanymi wymaganiami funkcjonalnymi.

Rozwiązanie należy dostarczyć w formie pliku *.apk. Rozwiązanie instalowane będzie na telefonie z systemem Android w wersji najnowszej na dzień instalacji (kompatybilność do trzech wersji wstecz).

Kryteria oceny II etapu
Test obecności twarzy - waga 10%
Czy twarz została wykryta na zdjęciu
Test barwy - waga 5%
Czy zdjęcie zdjęcie jest barwne, tzn. czy zawiera min. 3 kanały barwy
Test położenia 2D - waga 5%
Czy widoczny jest wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia
Test tła - waga 5%
Czy zdjęcie posiada jednolite i jasne tło
Test ostrości - waga 10%
Czy zdjęcie ma dobrą ostrość
Test obecności okularów, nakrycia głowy, zakrycia twarzy - waga 15%
Czy osoba na zdjęciu ma okulary, nakrycie głowy lub twarz jest zakryta
Test rozdzielczości i wielkości - waga 5%
Czy zdjęcie jest obrazem o rozdzielczości min. 492 x 633 px przy max wielkości 2,5MB
Test proporcji - waga 5%
czy zdjęcie zachowuje odpowiednie proporcje - 35x45mm
Test położenia 3D - waga 10%
Czy twarz jest w pozycji frontalnej z zachowanie symetrii w pionie
Test barwy skóry - waga 10%
Czy twarz posiada naturalny kolor skóry
Test przyjazności dla użytkownika - waga 20%
Szybkość działania, czas analizy, ogólna użyteczność
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Zwrot kosztów za udział w II etapie
Dla uczestników II etapu przewidzianey został zwrot kosztów przygotowania pracy konkursowej do wysokości 4 000,00 zł
Wyniki oceny II etapu
Poniższa tabela prezentuje oceny dokonane przez Zamawiającego po II etapie konkursu. Podmioty, których oceny dotyczą zostaną odsłonięte po zakończeniu konkursu. Jeśli Twoja praca znajduje się na liście - zaloguj się, a Twój aktualny wynik zostanie odsłonięty.
LpPodmiotWynik sumaryczny
1Linux Polska
Al. Jerozolimskie 100 11 piętro, Warszawa
00-807 Warszawa
KRS: 0000326158
NIP: 7010181018
59.00
2(zanonimizowany)53.50
3(zanonimizowany)Praca odrzucona
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Jolanta Klimaschka
tel. 222455878
jolanta.klimaschka@mc.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
Szanowni Państwo, informuję, że w dokumentach postępowania została opublikowana instrukcja przygotowania pracy konkursowej.
2020-01-13 14:56
Uczestnik konkursu mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów w każdej z ocenianych kategorii. Ocena ogólna jest sumą uzyskanych ocen cząstkowych wynikających z przemnożenia uzyskanych ocen dla poszczególnych kategorii przez ich wagę.
2020-02-04 12:07
Tak, sposób składania prac jest ten sam. Prace należy składać do 7 lutego br. do godziny 10:00.
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja postępowania
TAGI
przetwarzanie obrazów