GovTech BETA
Platforma Konkursowa
Opracowanie systemu automatycznej weryfikacji wieku w maszynach samoobsługowych do sprzedaży gier i loterii Lotto w oparciu w szczególności o analizę obrazu z kamery przemysłowej
OBSERWUJ KONKURS
Otrzymasz powiadomienia o zmianach i upływających terminach
kiedy można wysyłać zgłoszenia
od 12.09.2019 do 28.10.2019
pula nagród
52 000,00 zł brutto
maksymalny budżet wdrożenia
600 000,00 zł brutto
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Zgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych sprzedaż loterii możliwa jest tylko osobom pełnoletnim. W kolekturach i innych punktach sprzedaży wiek weryfikowany jest przez pracownika danego punktu. Totalizator posiada ponad 500 maszyn samoobsługowych LVM, które są umiejscowione w kolekturach ze względu na to, że obecnie Zamawiający nie posiada systemu do automatycznej weryfikacji wieku w maszynach do sprzedaży loterii, w konsekwencji sprzedaż za ich pomocą wymaga stałego nadzoru pracowników. Jeżeli uda się rozwiązać problem automatycznej weryfikacji wieku gracza, w najbliższych latach planowany jest zakup większej liczby terminali LVM do kolektur LOTTO a także ich umiejscowienie poza kolekturami, by wykorzystać w pełni potencjał tego kanału sprzedaży. 

 

Oczekiwana zmiana

Po wdrożeniu rozwiązania możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału kanału sprzedaży jakim jest ponad 500 automatów do sprzedaży gier i loterii Lotto.

Sukces wdrożenia będzie mierzony uniezależnieniem sprzedaży od nadzoru pracownika Totalizatora Sportowego we wszystkich automatach. 

Wymagania funkcjonalne
  • Automatyczna weryfikacja wieku osób stojących przy automacie samoobsługowym poprzez analizę̨ obrazu. Weryfikacja taka powinna zostać przeprowadzona
    w jak najkrótszym czasie i w różnych warunkach oświetleniowych.
  • Wyświetlenie komunikatu klientowi (np. popatrz w kamerę̨, brak możliwości weryfikacji wieku, weryfikacja negatywna – okaż dokument tożsamości),
  • Alternatywna metoda weryfikacji wieku (np. skan dowodu osobistego),
  • Komunikacja z administratorem,
  • Panel sterowania systemem z dostępny ze standardowego urządzenia mobilnego,
  • Możliwość integracji z istniejącymi systemami Zamawiającego polegająca na porównaniu obrazów zapisanych w bazie z analizowanym obrazem,
  • Integracja z systemem maszyny samoobsługowej poprzez API,
  • Możliwość komunikacji z innymi urządzeniami poprzez API (np. sterowanie otwarciem bramki wejściowej).
Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa
Gracz/Klient
• Automatyczna weryfikacja wieku osób stojących przy automacie samoobsługowym poprzez analizę̨ obrazu. Weryfikacja taka powinna zostać przeprowadzona
w jak najkrótszym czasie i w różnych warunkach oświetleniowych.
• Wyświetlenie komunikatu klientowi (np. popatrz w kamerę̨, brak możliwości weryfikacji wieku, weryfikacja negatywna – okaż dokument tożsamości),
• Alternatywna metoda weryfikacji wieku (np. skan dowodu osobistego),
Administrator
• Komunikacja z administratorem,
• Panel sterowania systemem z dostępny ze standardowego urządzenia mobilnego,
• Możliwość integracji z istniejącymi systemami Zamawiającego polegająca na porównaniu obrazów zapisanych w bazie z analizowanym obrazem,
• Integracja z systemem maszyny samoobsługowej poprzez API,
• Możliwość komunikacji z innymi urządzeniami poprzez API (np. sterowanie otwarciem bramki wejściowej).
Sposób wyboru najlepszego partnera do współpracy
Harmonogram
Zgłoszenia do 28.10.2019
Weryfikacja zgłoszeń do 07.11.2019
Przyjmowanie rozwiązań - I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019
Ocena propozycji 12.12.2019
Przyjmowanie rozwiązań - II etap od 28.01.2020
Ogłoszenie wyników do 07.02.2020
Szczegóły I etapu konkursu

Opracowanie założeń i specyfikacji dla systemu do automatycznej weryfikacji wieku,
a w szczególności:

·         Koncepcja architektury

·         Przedstawienie wymagań sprzętowych dla wariantu instalacji autonomicznej (w urządzeniu LVM) oraz w architekturze z centralnym serwerem przetwarzającym dane.

·         Opis procesu weryfikacji z uwzględnieniem alternatywnych ścieżek weryfikacji.

·         Sposób zabezpieczenia przed nadużyciami (np. wykorzystanie dokumentu innej osoby).

Kryteria oceny I etapu
Opis proponowanego rozwiązania - waga 20%
Szczegółowy opis działania systemu – procesu weryfikacji wieku uwzględniającego analizę obrazu i alternatywne metody. Zamawiający oczekuje systemu, który w sposób pewny rozpozna wiek. Jeśli system stwierdzi, że w wyniku analizy obrazu nie może z pewnością stwierdzić wieku gracza, uruchamia alternatywne sposoby weryfikacji. Zadaniem uczestników jest również opracowanie koncepcji alternatywnych sposobów weryfikacji wieku.
Opis architektury rozwiązania. - waga 10%
Opis architektury rozwiązania z podziałem na część sprzętową/konstrukcyjną oraz oprogramowanie w tym technologie realizujące wymaganą funkcjonalność.
Wymagania sprzętowe - waga 20%
Minimalne wymagania sprzętowe do zainstalowania proponowanego systemu. Wymagania będą oceniane zarówno pod kątem ilości potrzebnego sprzętu i jego gabarytów (czy mieści się w istniejącym urządzeniu samoobsługowym) – im mniej miejsca zajmować będzie sprzęt tym propozycja będzie lepiej oceniona
Doświadczenie użytkownika - waga 30%
System powinien działać możliwie jak najmniej inwazyjnie i w sposób przyjazny dla klienta (jeśli system nie ma wątpliwości co do wieku klienta, to klient nie odczuwa, że wiek jest weryfikowany)
Ochrona przed nadużyciami - waga 20%
Zdefiniowanie metod zapobiegania nadużyciom (podszywanie się pod inne osoby, próby obejścia systemu etc.)
W pierwszym etapie autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz zaproszenie do złożenia prac w drugim etapie
1 miejsce: 20 000,00 PLN
2 miejsce: 16 000,00 PLN
3 miejsce: 8 000,00 PLN
4 miejsce: 4 000,00 PLN
5 miejsce: 4 000,00 PLN
Szczegóły II etapu konkursu

Przygotowanie działającego prototypu, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja wymaganych funkcjonalności rozwiązania wraz ze ścieżkami alternatywnymi.  Nie jest wymagana integracja z urządzeniami LVM a jedynie zaprezentowanie możliwych mechanizmów służących do integracji.

Kryteria oceny II etapu
Prezentacja/testy prototypu - waga 100%
Działający prototyp systemu (hardware + software) pozwalający przeprowadzić demonstrację i testy prawidłowości weryfikacji na próbie N osób. Uczestnicy mogą przedstawić do weryfikacji komponenty już umieszczone w przekazanej maszynie samoobsługowej lub konstrukcję własnego autorstwa.
Nagroda dla najlepszej pracy w II etapie
Nagrodą w II etapie jest zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie całości systemu (wykonanie uszczegółowienia pracy konkursowej)
Kluczowe zapisy umowy na uszczegółowienie rozwiązania
Zasady dotyczące praw autorskich majątkowych oraz licencji zwrotnej
Przyjęcie wszystkich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, tak by zamawiający miał prawo rozwoju rozwiązania w dowolnym kierunku oraz udzielenie licencji zwrotnej wykonawcy, tak by miał możliwość dalszego rozwijania we własnym zakresie. Uzyskanie kodów źródłowych.
Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie zawartości Regulaminu wpłynie dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Agnieszka Żegota
tel. 797013765
agnieszka.zegota@totalizator.pl
Pytania i odpowiedzi
Dokumentacja postępowania
TAGI
wyszukiwanie nadużyćprzetwarzanie obrazów