Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Stworzenie platformy z ofertami inwestycyjnymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w skrócie: Platformy inwestycyjnej)
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

1.      Przedmiotem dialogu technicznego jest „Stworzenie platformy z ofertami inwestycyjnymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w skrócie: Platformy inwestycyjnej)”.

 

2.      Podstawowe cechy przedmiotowego zadania zostały uwzględnione w raporcie „Design Sprint”, którego elementarną częścią jest prototyp platformy inwestycyjnej. Raport stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oczekiwana zmiana

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy oferującej narzędzia w formie mapy
prezentującej potencjał inwestycyjny Metropolii GZM, uwzględniający wszelkie
udogodnienia.
Prezentacja 41 miast i gmin w jednej formie pozwoli na czerpanie korzyści wszystkich
interesariuszy, bez względu na ostateczne miejsce wyboru terenu przez inwestora.
Kluczowym aspektem jest łatwość w dotarciu zarówno do informacji o danym terenie,
jak i do procesu pozyskania terenu oraz kontaktów do konkretnych osób odpowiedzialnych
za dane zagadnienie.

Cele
- wzrost atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów,
- marketing szeptany wewnątrz inwestorów,
- automatyzacja procesów,
- skrócenie drogi inwestor - urzędnik,
- wzrost sprzedaży,
- pokazanie większej bazy działek,
- zbudowanie zaufania poprzez transparentność.
Oczekiwania
- wzrost liczby kontaktów,
- wzrost sprzedaży,
- wyższe ceny działek.


Wymagania funkcjonalne

Kluczowe problemy
- brak istniejących na rynku narzędzi szukania działki / budynków dla inwestora
- gminy mają niewielkie możliwości w pojedynkę
- skomplikowany proces pozyskania gruntu (ścieżka zakupowa, poszukiwanie osób
decyzyjnych w urzędzie, zdobywanie informacja na temat terenu).
Spodziewany rezultat
- wzrost zainteresowania gruntami Metropolii GZM,
- wzrost postrzegania potencjału Metropolii jako całości,
- skrócenie drogi inwestor - urzędnik,
- innowacyjne narzędzie, przydatne dla inwestora.
Ograniczenia
- aktualizowanie wszystkich danych w dłuższej perspektywie czasu (przeszkolenie osób
mających dane uzupełniać),
- dotarcie z narzędziem do inwestorów (marketing),
- “sprzedażowa” prezentacja wszystkich działek (zdjęcia, opisy),
- potencjalnie nierówne zaangażowanie poszczególnych gmin powodujące nierównomierną
jakość danych.
Szanse
- zainteresowanie szerszej bazy inwestorów,
- sprzedaż działek, które nie są obecnie widoczne w ogólnodostępnych bazach,
- wprowadzenie konkurencyjności w sprzedaży działek (wyższe ceny).
Zakres projektu
- prototyp UX,
- integracja z istniejącymi bazami i narzędziami Metropolii GZM,
- automatyzacja aktualności treści,
- budowanie kultury wewnątrz metropolii (zacieśnianie więzi między gminami, zauważanie
potencjału ze sprzedaży działki w sąsiedniej gminie).


Harmonogram
Zgłoszenia od 16.11.2020 do 27.11.2020
Przewidywane zakończenie dialogu 31.01.2021
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Katowice.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Katarzyna Kuna
tel. 327180734
k.kuna@metropoliagzm.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.