Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Identyfikacja danych wrażliwych w korespondencji przychodzącej i wytwarzanej
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

EZD RP będzie powszechnym systemem obiegu dokumentów. Będą w nim przetwarzane wnioski osób / obywateli np. wniosek o opiekę społeczną. Wnioski mogą zawierać dane osobowe wymienione  w art. 9 RODO, np. stan zdrowia.

Chcemy ułatwić urzędnikom udostępnianie dokumentów innym urzędnikom wewnątrz, między urzędami oraz poza instytucjami publicznymi.

Oczekiwana zmiana

Oczekuje się, że dokument w systemie zostanie oznaczony jako zawierający dane wrażliwe wraz z informacją, jakiego rodzaju dane wrażliwe zawiera dokument.

Wymagania funkcjonalne
  • System automatycznie ma oznaczać dokumenty zawierające dane wrażliwe oraz zwracać informację na temat miejsca występowania ich w dokumencie.
  • GUI umożliwiające podanie na wejściu pliku typu PDF, doc, docx, tekstowy, graficzny, a następnie otrzymanie informacji czy i jakie dane wrażliwe znajdują się w podanym dokumencie;
  • Interfejs programistyczny umożliwiający integrację biblioteki rozpoznawania z innymi systemami informatycznymi
Harmonogram
Zgłoszenia od 03.03.2021 do 10.03.2021
Przewidywane zakończenie dialogu 19.03.2021
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Białystok.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Iwona Świętochowska
tel. 882791775
iwona.swietochowska@nask.pl
Pytania i odpowiedzi
Dokumentacja konsultacji
Podsumowanie dialogu technicznego
TAGI
uczenie maszynowe