Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Pilotażowy projekt "Paszportyzacja polskiej żywności"
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Głównym celem projektu jest budowa innowacyjnego systemu informatycznego pozwalającego na identyfikowanie żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw. Rejestrowanie i weryfikacja transakcji (zdarzeń) w procesach produkcji i dystrybucji żywności, ma na celu zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o jej pochodzeniu.

Ze względu na skalę oraz złożoność przedsięwzięcia prace kreatywne dążyły do skonkretyzowania podstawowego zakresu (proof-of-concept), możliwego do opracowania i wdrożenia w pierwszym kroku – pilotażu.

Celem pilotażu jest praktyczne sprawdzenie możliwości zbudowania jednego systemu dla różnych produktów spożywczych, zbudowanie rozwiązania integrującego istniejące źródła danych oraz sprawdzenie w działaniu procesu zbierania danych i budowania na ich podstawie analiz w postaci paszportów żywności.

Oczekiwana zmiana

Projekt ma znaczenie strategiczne, zarówno z punktu widzenia transformacji systemów monitorowania produkcji żywości, jak i sprawowania nadzoru nad procesem utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego.

Wdrożenie projektowanego systemu zagwarantuje, że polska żywność zyska większą identyfikowalność. Jednocześnie monitorowany przebieg jej produkcji ograniczy koszty związane z zarządzaniem incydentami, w przypadku konieczności wycofania z rynku zakwestionowanych towarów, co także ograniczy marnotrawienie żywności.

Kluczowym użytkownikiem systemu będzie jednak konsument, który w coraz większym stopniu podejmuje świadome wybory podczas dokonywania zakupów oraz oczekuje spersonalizowanej oferty produktowej.

Wymagania funkcjonalne

Oczekiwanym rezultatem jest stworzenie systemu, procesów i narzędzi, które w efekcie umożliwią zbieranie i prezentowanie pełnych, wiarygodnych i niepodrabialnych danych o jakości i pochodzeniu polskiej żywności, stworzenie spójnego środowiska infrastrukturalnego. 

Spodziewanym rezultatem projektu pilotażowego jest opracowanie proof-of-concept mogącego być podwaliną do budowy pełnego rozwiązania obejmującego w przyszłości wiele typów żywności.

Harmonogram
Zgłoszenia od 23.03.2021 do 09.04.2021
Przewidywane zakończenie dialogu 31.05.2021
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Warszawa.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Joanna Sych-Winiarek
tel. 514071457
joanna.sych-winiarek@kowr.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
ZADAJ PYTANIE
Dokumentacja konsultacji
TAGI
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.