Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Platforma GovTech
Weryfikacja identyczności dwóch zbiorów skanów dokumentów
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone
Zaproszenie do konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach planowanego do realizacji we współpracy z partnerem rynkowym projektu innowacyjnego. W trakcie konsultacji omówiony zostanie cel i zakres projektu oraz przedstawione zostaną oczekiwane ramy czasowe realizacji. Od uczestników konsultacji planowane jest pozyskanie informacji dotyczących możliwości realizacji oczekiwanych funkcjonalności w zależności od budżetu projektu, realności jego wykonania z użyciem najnowszych osiągnięć techniki oraz rekomendowanych kryteriach wyboru pozwalających wybrać najlepszego partnera do wsółpracy.
Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Dokumenty z urzędów mogą być wypożyczone przez różnego rodzaju uprawnione instytucje, np. sądy.
Automatyczna weryfikacja kompletności wypożyczonej dokumentacji w postaci papierowej wraz ze sprawdzeniem, czy nie nastąpiła modyfikacja dokumentów oraz czy nie ma nadmiarowości.

Oczekiwana zmiana

Pracownik przed wypożyczeniem skanuje dokumenty, tworząc repozytorium bazowe. Po zwrocie, dokumenty są skanowane ponownie – mogą być w innej kolejności. System sprawdzający identyczność dwu zbiorów skanów dokumentów i generujący różnicę symetryczną tych zbiorów, z uwzględnieniem, że kolejność dokumentów w tych zbiorach może być różna.

Wymagania funkcjonalne
  • Rozwiązanie dostarczone w postaci dockera, przetwarzającego pliki z zadanego katalogu w formacie pdf lub txt zwracające numery stron występowania różnic.
  • Interfejs programistyczny umożliwiający integrację biblioteki rozpoznawania z innymi systemami informatycznymi
Harmonogram
Zgłoszenia od 29.03.2021 do 09.04.2021
Przewidywane zakończenie dialogu 30.04.2021
Miejsce prowadzenia konsultacji

Organizator przewiduje spotkania w: Białystok.

Organizator dopuszcza udział online: TAK

Kontakt
Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie wpłynie w okresie prowadzenia konsultacji. Jeżeli pytanie wpłynie po upływie terminu lub dotyczy udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, organizator konsultacji może udzielić wyjaśnień albo pozostawić takie pytania bez rozpoznania.
Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest w formie elektronicznej, pocztą email lub przez Platformę Konkursową.
Iwona Świętochowska
tel. 882791775
iwona.swietochowska@nask.pl
Pytania i odpowiedzi
Dokumentacja konsultacji
Podsumowanie dialogu technicznego
TAGI
uczenie maszynoweprzetwarzanie obrazów
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.